Phụ nữ quân đội "Yêu nước, đoàn kết, sáng tạo, trung hậu, đảm đang"

Thứ Tư, 14/12/2011, 14:57:00
Sáng 14-12, tại Hà Nội, Tổng cục Chính trị QÐND Việt Nam tổ chức Ðại hội đại biểu Phụ nữ quân đội lần thứ 5, nhiệm kỳ 2011-2016. Tới dự, có Ðại tướng Phùng Quang Thanh, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy T.Ư, Bộ trưởng Quốc phòng; Thượng tướng Ngô Xuân Lịch, Bí thư T.Ư Ðảng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị; các đồng chí Ủy viên T.Ư Ðảng: Nguyễn Thị Thanh Hòa, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) Việt Nam; Thượng tướng Ðỗ Bá Tỵ, Tổng Tham mưu trưởng, Thứ trưởng Quốc phòng; Thượng tướng Nguyễn Thành Cung, Thứ trưởng Quốc phòng; đại diện các Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, nữ Anh hùng LLVTND, Anh hùng Lao động; đại diện các bộ, ban, ngành, đoàn thể T.Ư, các cơ quan, đơn vị trong và ngoài quân đội, cùng hơn bốn trăm đại biểu là cán bộ, hội viên ưu tú đại diện 1.808 Hội phụ nữ cơ sở trong toàn quân.

Tới dự, có Ðại tướng Phùng Quang Thanh, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy T.Ư, Bộ trưởng Quốc phòng; Thượng tướng Ngô Xuân Lịch, Bí thư T.Ư Ðảng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị; các đồng chí Ủy viên T.Ư Ðảng: Nguyễn Thị Thanh Hòa, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) Việt Nam; Thượng tướng Ðỗ Bá Tỵ, Tổng Tham mưu trưởng, Thứ trưởng Quốc phòng; Thượng tướng Nguyễn Thành Cung, Thứ trưởng Quốc phòng; đại diện các Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, nữ Anh hùng LLVTND, Anh hùng Lao động; đại diện các bộ, ban, ngành, đoàn thể T.Ư, các cơ quan, đơn vị trong và ngoài quân đội, cùng hơn bốn trăm đại biểu là cán bộ, hội viên ưu tú đại diện 1.808 Hội phụ nữ cơ sở trong toàn quân.

Năm năm qua, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Quân ủy T.Ư, Bộ Quốc phòng, Tổng cục Chính trị, của cấp ủy, chỉ huy và cơ quan chính trị các cấp, sự chỉ đạo, hướng dẫn của Hội LHPN Việt Nam, công tác phụ nữ và phong trào phụ nữ trong quân đội có bước phát triển mới, vững chắc. Hoạt động của các hội phụ nữ luôn bám sát nhiệm vụ chính trị đơn vị, tích cực đổi mới nội dung, phương thức hoạt động. Năm năm qua, có 1.420 đề tài khoa học do phụ nữ quân đội làm chủ hoặc tham gia được ứng dụng mang lại hiệu quả thiết thực trên nhiều lĩnh vực. Thực hiện phong trào "Phụ nữ quân đội tích cực học tập, lao động sáng tạo hoàn thành tốt nhiệm vụ, xây dựng gia đình hạnh phúc", đã có 85.316 hội viên phụ nữ quân đội đạt ba tiêu chuẩn của phong trào, chiếm tỷ lệ 94,92%; 97,1% gia đình hội viên đạt bốn chuẩn mực "No ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc"; 17.047 chị được nhận huy chương các loại; 80.787 lượt chị được tặng bằng khen, giấy khen; 6.976 lượt chị được tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua, Chiến sĩ quyết thắng..., góp phần xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh, xây dựng gia đình hạnh phúc, đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp xây dựng quân đội, củng cố nền quốc phòng toàn dân, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN.

Phát biểu ý kiến chỉ đạo tại Ðại hội, thay mặt Quân ủy T.Ư và Bộ Quốc phòng, Ðại tướng Phùng Quang Thanh nhiệt liệt biểu dương những cố gắng và thành tích của phụ nữ quân đội năm năm qua; biểu dương cấp ủy, chỉ huy và cơ quan chính trị các cấp đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức các hoạt động của phụ nữ quân đội đúng hướng và đạt hiệu quả thiết thực...  Ðại tướng Phùng Quang Thanh nhấn mạnh: Những năm tới các cấp hội phụ nữ quân đội cần tập trung làm tốt một số nhiệm vụ đó là, tiếp tục quán triệt sâu sắc, thực hiện thắng lợi các Nghị quyết, Chỉ thị của Ban Chấp hành T.Ư Ðảng, Bộ Chính trị, Quân uỷ T.Ư, nhất là Nghị quyết Ðại hội XI của Ðảng; Nghị quyết Ðại hội Ðảng bộ quân đội lần thứ IX; tiếp tục thực hiện phong trào thi đua "Phụ nữ Quân đội tích cực học tập, lao động sáng tạo hoàn thành tốt nhiệm vụ, xây dựng gia đình hạnh phúc", gắn với đẩy mạnh việc "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh". Ban phụ nữ quân đội và các cơ quan chức năng, các tổ chức quần chúng có trách nhiệm phối hợp chặt chẽ để nghiên cứu, đề xuất và tổ chức thực hiện các chế độ, chính sách liên quan đến phụ nữ và trẻ em; nhất là công tác đào tạo, bồi dưỡng quy hoạch đội ngũ cán bộ nữ, cán bộ hội phù hợp với yêu cầu chấn chỉnh tổ chức lực lượng quân đội trong tình hình mới...

Nhân dịp này, thay mặt Quân ủy T.Ư và Bộ Quốc phòng, Ðại tướng Phùng Quang Thanh trao bức trướng tặng phụ nữ quân đội với mười chữ vàng: Phụ nữ quân đội "Yêu nước, đoàn kết, sáng tạo, trung hậu, đảm đang".

 

PV 

Theo