LẤY Ý KIẾN NHÂN DÂN VỀ DỰ THẢO SỬA ÐỔI HIẾN PHÁP NĂM 1992

Xây dựng quân đội nhân dân, công an nhân dân cách mạng, chính quy, hiện đại

Thứ Năm, 14/03/2013, 18:50:00
 Font Size:     |        Print
Ngày 14-3, tại Hà Nội, Bộ Công an tổ chức Hội nghị góp ý kiến Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 trong toàn lực lượng. Ðại tướng Trần Ðại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Công an chủ trì hội nghị.

Theo báo cáo của Bộ Công an, đã có 106 đơn vị và công an các địa phương thuộc Bộ Công an triển khai nghiêm túc và hiệu quả đợt tham gia đóng góp ý kiến Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992, với gần 3.000 lượt ý kiến.

Tại hội nghị, các đại biểu tập trung góp ý vào những nội dung cơ bản của Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992, gồm: Chế độ chính trị; Vai trò lãnh đạo của Ðảng Cộng sản Việt Nam; Quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân; Bảo vệ Tổ quốc... Góp ý về Chương I Chế độ chính trị, các ý kiến đều thống nhất khẳng định vị trí, vai trò lãnh đạo của Ðảng Cộng  sản  Việt  Nam đối với Nhà nước và xã hội là một tất yếu khách quan và cần được quy định trong Hiến pháp. Ðể đáp ứng tốt hơn yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ chế độ Xã hội chủ nghĩa trong tình hình mới, phù hợp thực tiễn cách mạng Việt Nam, cần phải khẳng định rõ hơn vị trí của Ðảng Cộng sản Việt Nam, đó là lực lượng duy nhất lãnh đạo Nhà nước và xã hội.

Góp ý về vấn đề bảo vệ Tổ quốc (Chương IV), phần lớn ý kiến cho rằng, cần tiếp tục khẳng định mục tiêu, nhiệm vụ bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, bảo vệ Ðảng, Nhà nước, nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa, giữ vững hòa bình, ổn định chính trị, bảo đảm an ninh quốc gia và trật tự, an toàn xã hội. Tăng cường quốc phòng toàn dân, giữ vững an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội là nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên của Ðảng, Nhà nước và toàn dân, trong đó quân đội nhân dân, công an nhân dân là nòng cốt. Xây dựng quân đội nhân dân, công an nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với Ðảng, Nhà nước và nhân dân. Vì vậy, có ý kiến cho rằng, Ðiều 70 cần chỉnh sửa như sau: "Lực lượng vũ trang nhân dân gồm quân đội nhân dân và công an nhân dân, tuyệt đối trung thành với Ðảng Cộng sản Việt Nam, Tổ quốc và nhân dân, có nhiệm vụ bảo vệ độc lập, chủ quyền thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, giữ vững an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội; bảo vệ Ðảng, Nhà nước, nhân dân, chế độ xã hội chủ nghĩa, cùng toàn dân xây dựng đất nước và thực hiện nghĩa vụ quốc tế".

Cũng tại hội nghị, phần lớn các ý kiến đều không tán thành với quy định thành lập Hội đồng Hiến pháp (Chương X, Ðiều 120). Các ý kiến cho rằng, biện pháp để nâng cao hiệu quả công tác bảo vệ Hiến pháp, hoàn thiện cơ chế bảo hiến không đồng nghĩa với việc thành lập thêm cơ quan, tổ chức, thiết lập cơ chế mới thay thế cơ chế hiện hành mà cần tăng cường, củng cố cơ chế hiện có, nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động của các cơ quan đã được giao nhiệm vụ, trong đó đặc biệt là Quốc hội, HÐND các cấp và cơ quan chuyên môn của các cơ quan này.

* Sáng 14-3, tại Hà Nội, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tổ chức Hội nghị tham gia góp ý vào Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992. Ðồng chí Phạm Thị Hải Chuyền, Ủy viên T.Ư Ðảng, Bộ trưởng Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu tập trung thảo luận, đóng góp ý kiến vào tất cả các nội dung của Dự thảo sửa đổi, trong đó đi sâu trao đổi, góp ý vào các điều, khoản liên quan trực tiếp đến các lĩnh vực do ngành quản lý như: vấn đề lao động, việc làm, dạy nghề, phát triển nguồn nhân lực, vấn đề an sinh xã hội, bình đẳng giới, bảo vệ chăm sóc trẻ em, người khuyết tật, người cao tuổi... Nhiều ý kiến cho rằng Dự thảo sửa đổi đã đề cập, bổ sung đầy đủ và tương đối chặt chẽ về các quyền con người như quyền sống, quyền học tập, quyền có nơi ở.

Vấn đề đào tạo, dạy nghề, việc làm cũng được nhiều đại biểu quan tâm. Có ý kiến cho rằng, Nhà nước cần phát triển cân đối hệ thống giáo dục. Những quy định về vấn đề này trong Ðiều 35, 36 của Hiến pháp năm 1992 vẫn còn nguyên giá trị, nên Ðiều 66 Dự thảo sửa đổi cần nghiên cứu, bổ sung thêm. Nhiều đại biểu tán thành với Ðiều 55 Hiến pháp năm 1992, "lao động là quyền và nghĩa vụ của công dân" vì vậy cần nghiên cứu, bổ sung thêm nghĩa vụ lao động của công dân vào Ðiều 38 Dự thảo sửa đổi. Một số ý kiến đề nghị Dự thảo sửa đổi cần quy định thêm một nội dung quan trọng được cử tri quan tâm như: quyền được bảo đảm đất ở, đất sản xuất; thể hiện sâu sắc hơn quan điểm bảo vệ, tôn trọng quyền con người, bảo đảm thực hiện tốt hơn quyền, nghĩa vụ cơ bản của công dân; quyền trẻ em cần được quy định rõ hơn trong Dự thảo sửa đổi với các nguyên tắc dành ưu tiên cho trẻ em, tôn trọng trẻ em, thực hiện đầy đủ các quyền trẻ em...

* Cùng ngày, HÐND tỉnh Kon Tum (khóa 10) tổ chức kỳ họp tham gia đóng góp ý kiến cho Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992.

Góp ý kiến vào Dự thảo, phần lớn các đại biểu cho rằng, phần Lời nói đầu còn dài, cần cô đọng, súc tích hơn. Góp ý kiến cho Ðiều 4 Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992, phần lớn các ý kiến khẳng định "Ðảng Cộng sản Việt Nam là lực lượng lãnh đạo duy nhất Nhà nước và xã hội" và tán thành Ðiều 4 của Dự thảo.


Theo:

Chia sẻ

TIN BÀI CÙNG CHUYÊN MỤC