Lạng Sơn, Hải Phòng biểu dương điển hình về học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Thứ Sáu, 19/04/2013, 21:33:00
 Font Size:     |        Print
Tỉnh ủy Lạng Sơn vừa tổ chức hội nghị sơ kết hai năm thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Qua hai năm thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị đã tạo sự chuyển biến bước đầu trong nhận thức và hành động của các cấp ủy đảng, tổ chức đảng và ý thức tự giác thực hiện của mỗi cán bộ, đảng viên, nhất là vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy các cấp. Các cấp ủy, tổ chức đảng, các sở, ngành từ tỉnh đến cơ sở đã xây dựng được các tiêu chí, chuẩn mực đạo đức phù hợp với đặc điểm tình hình của cơ quan, đơn vị và vị trí công tác của từng cá nhân, làm thước đo để đánh giá kết quả thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị. Nhiều cấp ủy đã lựa chọn những vấn đề bức xúc, nổi cộm trong lĩnh vực tư tưởng, đạo đức để đảng bộ, chi bộ bàn biện pháp thực hiện, đề cao tính gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ quản lý chủ chốt các cấp. Nhờ đó đã tạo ra sự đồng thuận, xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trên các lĩnh vực, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế, xã hội an ninh - quốc phòng của tỉnh. Trong thời gian tới, tỉnh Lạng Sơn đề ra một số nhiệm vụ trọng tâm tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, coi đây là công việc thường xuyên, nền nếp trong sinh hoạt chi bộ và sinh hoạt của hội viên, đoàn viên, các tổ chức chính trị - xã hội... Việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh phải được gắn chặt với việc thực hiện Nghị quyết T.Ư 4 (khóa XI) về xây dựng đảng, góp phần giáo dục, ngăn chặn những hành vi vi phạm nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt đảng của cán bộ, đảng viên... chấn chỉnh những biểu hiện lệch lạc, làm qua loa, hình thức...

Tại hội nghị sơ kết, tỉnh Lạng Sơn đã trao Bằng khen cho chín cá nhân và 10 tập thể có thành tích xuất sắc trong việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Dịp này, tỉnh trao giải thưởng sáng tác, quảng bá các tác phẩm văn học, nghệ thuật và báo chí về chủ đề: "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" cho 27 tác phẩm.

* Hội Phụ nữ thành phố Hải Phòng vừa biểu dương 13 tập thể và 22 cá nhân phụ nữ điển hình trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và phát động cuộc thi viết "Hải Phòng - thành phố tôi yêu".

Hai năm qua, các cấp hội đã triển khai quán triệt sâu sắc việc đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong hệ thống tổ chức hội và các tầng lớp phụ nữ và đạt nhiều kết quả thiết thực. Cụ thể: vận động gần 3,5 tỷ đồng để hỗ trợ xây mới 117 mái ấm tình thương, sửa chữa 19 ngôi nhà cho phụ nữ nghèo, trao tặng hơn 300 suất học bổng cho trẻ em nghèo trị giá 2 triệu đồng/suất; phong trào phụ nữ nêu cao tinh thần trách nhiệm, cải tiến lề lối làm việc, thực hiện Quy chế nêu gương về chuẩn mực đạo đức, lối sống của cán bộ, hội viên, thực hành tiết kiệm thời gian, ngày làm việc tám giờ chất lượng hiệu quả được triển khai rộng khắp... Trên toàn địa bàn đã có 1.248 mô hình thực hành tiết kiệm làm theo gương Bác hiệu quả, điển hình như các mô hình "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam"; "Tổ phụ nữ hùn vốn tiết kiệm"...

Thành hội Phụ nữ Hải Phòng phát động cuộc thi viết "Hải Phòng - thành phố tôi yêu" nhằm giới thiệu địa danh, di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh gắn liền với tên tuổi và chiến công của các thế hệ phụ nữ; tôn vinh những giá trị đạo đức, phẩm chất tốt đẹp của các thế hệ phụ nữ đất cảng, đồng thời tuyên truyền quảng bá hình ảnh thành phố, giá trị văn hóa đặc sắc của con người Hải Phòng nói chung và phụ nữ Hải Phòng nói riêng.

PV


Theo:

Chia sẻ