Bổ sung tám dự thảo luật và nghị quyết vào chương trình QH năm 2013

Thứ Năm, 23/05/2013, 21:42:17
 Font Size:     |        Print
 

Chủ nhiệm Ủy ban pháp luật của Quốc hội Phan Trung Lý.

NDĐT – Có bốn dự thảo luật và bốn dự thảo nghị quyết được đề nghị bổ sung để Quốc hội xem xét cho kiến và thông qua trong chương trình hoạt động chính thức của Quốc hội năm 2013.

 

Ngày 23-5, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội Phan Trung Lý đã trình bày Tờ trình về dự kiến Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh của Quốc hội năm 2014, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh khóa 13 và năm 2013 của Quốc hội.

Các dự án luật được đề nghị bổ sung gồm dự án Luật Công an nhân dân (sửa đổi), Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam, Luật việc làm và Luật đầu tư công, mua sắm công.

Hai dự án Luật Công an nhân dân (sửa đổi), Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam được xem xét đưa vào Chương trình xây dựng pháp luật năm 2013 để sửa đổi, bổ sung theo hướng quy định chặt chẽ, cụ thể việc phong, thăng quân hàm cấp tướng ngay trong Luật theo đúng quy định của Hiến pháp. Tuy nhiên, đây là hai dự án có nội dung quan trọng và liên quan đến các quy định của Hiến pháp nên Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị cho bổ sung vào Chương trình cho ý kiến tại kỳ họp thứ 6 và thông qua tại kỳ họp thứ 7 để xem xét, thông qua sau khi thông qua dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992.

Luật việc làm là dự án thuộc Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2012. Tuy nhiên, Ủy ban Thường vụ Quốc hội nhận thấy, một số vấn đề lớn của dự thảo Luật này chưa được giải quyết nên đã quyết định chưa trình Quốc hội dự án Luật này tại kỳ họp thứ 4 để có thêm thời gian chuẩn bị. Hiện nay, dự án Luật việc làm đã được chuẩn bị, bảo đảm chất lượng trình Quốc hội nên đề nghị Quốc hội cho bổ sung dự án Luật này vào Chương trình cho ý kiến tại kỳ họp thứ 5, thông qua tại kỳ họp thứ 6. Còn dự án Luật đầu tư công, mua sắm công thuộc Chương trình năm 2012 và 2013 để cho ý kiến tại kỳ họp thứ 4, thông qua tại kỳ họp thứ 5, sau đó được rút khỏi Chương trình năm 2012. Theo Tờ trình của Chính phủ thì có rất nhiều khó khăn khi ban hành chung một Luật cho cả hai lĩnh vực đầu tư công và mua sắm công, vì có sự khác biệt lớn giữa phạm vi điều chỉnh, nội dung của hai lĩnh vực này. Hiện nay, Chính phủ đã chuẩn bị nội dung cụ thể của hai dự án luật dự kiến được tách ra từ dự án Luật đầu tư công, mua sắm công.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội tán thành với đề nghị của Chính phủ tách dự án Luật đầu tư công, mua sắm công thành dự án Luật đầu tư công và dự án Luật đấu thầu (sửa đổi) và trình Quốc hội cho ý kiến dự án Luật đấu thầu (sửa đổi) tại kỳ họp thứ 5, thông qua kỳ họp thứ 6, trình Quốc hội cho ý kiến dự án Luật đầu tư công tại kỳ họp thứ 6, thông qua tại kỳ họp thứ 7.

Ngoài ra, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng đề nghị bổ sung bốn dự thảo Nghị quyết trong năm 2013 gồm dự thảo Nghị quyết của Quốc hội ban hành một số chính sách thuế nhằm tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, dự thảo Nghị quyết của Quốc hội sửa đổi Điều 170 của Luật doanh nghiệp, dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về miễn thi hành án đối với một số khoản thu cho ngân sách nhà nước không có điều kiện thi hành, và dự thảo Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 928/2010/UBTVQH10 về việc ban hành biểu mức thuế suất thuế tài nguyên.

Đồng thời, trong chương trình năm 2013, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng đề nghị lùi thời hạn trình các dự án Luật hải quan (sửa đổi), Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật bảo hiểm xã hội, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật dạy nghề, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật bảo hiểm y tế, Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (sửa đổi), Luật hộ tịch.

 

VÂN THẢO
Theo:

Chia sẻ