Thông cáo số 23, kỳ họp thứ năm, Quốc hội khóa XIII

Thứ Tư, 19/06/2013, 22:11:00
 Font Size:     |        Print

 Ngày 19-6-2013, Quốc hội họp phiên toàn thể tại hội trường.

 Buổi sáng, Quốc hội thảo luận về dự án Luật Việc làm. Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng điều khiển phiên họp.

 Trong buổi thảo luận đã có 26 đại biểu Quốc hội của 22 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương phát biểu. Các ý kiến thảo luận tập trung vào những nội dung sau:

 - Ðối tượng, phạm vi điều chỉnh của Luật;

 - Quản lý nhà nước về việc làm;

 - Các chính sách hỗ trợ tạo việc làm;

 - Chính sách hỗ trợ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng; tạo việc làm cho lao động ở nông thôn;

 - Thông tin thị trường lao động; hỗ trợ phát triển thị trường lao động;

 - Chính sách bảo hiểm thất nghiệp;

 - Ðánh giá, cấp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia;

 - Về dịch vụ việc làm...

 Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng phát biểu kết thúc buổi thảo luận.

 Buổi chiều,

 * Phó Chủ tịch Quốc hội Huỳnh Ngọc Sơn điều khiển phiên họp

 - Quốc hội đã nghe Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh Nguyễn Kim Khoa trình bày Báo cáo tiếp thu, giải trình ý kiến của đại biểu Quốc hội về dự thảo Luật Giáo dục quốc phòng - an ninh.

Sau đó, Quốc hội lần lượt biểu quyết thông qua một số điều và toàn văn Luật Giáo dục quốc phòng - an ninh.

 * Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân điều khiển phiên họp

 - Quốc hội đã nghe Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính, ngân sách Phùng Quốc Hiển trình bày Báo cáo tiếp thu, giải trình ý kiến của đại biểu Quốc hội về dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng.

 Sau đó Quốc hội lần lượt biểu quyết thông qua một số điều và toàn văn Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng.

 - Quốc hội đã nghe Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính, ngân sách Phùng Quốc Hiển trình bày Báo cáo tiếp thu, giải trình ý kiến của đại biểu Quốc hội về dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp.

 Sau đó, Quốc hội lần lượt biểu quyết thông qua một số điều và toàn văn Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp.

 - Quốc hội đã nghe Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường Phan Xuân Dũng trình bày Báo cáo tiếp thu, giải trình ý kiến của đại biểu Quốc hội về dự thảo Luật Phòng, chống thiên tai.

 Sau đó, Quốc hội lần lượt biểu quyết thông qua một số điều và toàn văn Luật Phòng, chống thiên tai.

 Thứ năm, ngày 20-6-2013, Quốc hội họp phiên toàn thể tại hội trường. Buổi sáng, Quốc hội thông qua Nghị quyết phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2011 và thảo luận về dự án Luật Ðấu thầu (sửa đổi). Buổi chiều, Quốc hội thông qua các Nghị quyết về Chương trình hoạt động giám sát của Quốc hội năm 2014, Nghị quyết về việc đàm phán ký kết thỏa thuận cấp Chính phủ giải quyết vấn đề người di cư tự do và kết hôn không giá thú trong vùng biên giới Việt Nam - Lào và các Luật Hòa giải cơ sở, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cư trú và Luật sửa đổi, bổ sung Ðiều 170 của Luật Doanh nghiệp.


Theo:

Chia sẻ

TIN BÀI CÙNG CHUYÊN MỤC