Thực hiện thắng lợi Nghị quyết Ðại hội XI của Ðảng

Thanh Hóa tái cơ cấu các ngành nông nghiệp, nâng cao giá trị nông sản

Thứ Sáu, 04/04/2014, 14:01:58
 Font Size:     |        Print
 

Nông dân xã Hoằng Ngọc, huyện Hoằng Hóa (Thanh Hóa) chăm sóc dưa bao tử xuất khẩu.

* Quảng Ngãi tạo nguồn cán bộ lãnh đạo, quản lý

Tại kỳ họp lần thứ 16 vừa qua, Tỉnh ủy Thanh Hóa tập trung thảo luận việc tái cơ cấu các ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị nông sản. Theo đó, tỉnh Thanh Hóa mở rộng diện tích gieo cấy lúa lai, phát triển vùng thâm canh lúa năng suất, chất lượng cao; nhân rộng vùng trồng cây hoa màu có lợi thế so sánh, giá trị vượt trội như ớt, đậu tương; chuyển diện tích chuyên canh lúa thiếu nước tưới, năng suất thấp sang trồng mía, thâm canh cây lạc trên đất màu. Tỉnh Thanh Hóa ưu tiên, bố trí nguồn vốn tập trung nâng cấp các công trình thủy lợi, bảo đảm an toàn hồ đập; rà soát, chuyển diện tích trồng mía trên đất có độ dốc 15 độ trở lên sang trồng cây cao-su, cây lâm nghiệp.

Trước mắt, tỉnh bố trí 2.600 ha trồng cỏ, bảo đảm thức ăn cho các trang trại chăn nuôi bò sữa tập trung. Các doanh nghiệp cùng nông dân đầu tư thâm canh cây sắn trồng tập trung, nhằm tăng năng suất, cung cấp cho ba nhà máy chế biến tinh bột sắn; phát triển, mở rộng vùng trồng cây cao-su lên 25 nghìn ha; chuyển 14 nghìn ha quy hoạch vùng nguyên liệu giấy sang trồng cây cao-su, các loại cây lâm nghiệp hàng hóa khác. Thanh Hóa định hướng phát triển diện tích trồng rừng; thâm canh hơn 70 nghìn ha luồng,...

* Tỉnh ủy Quảng Ngãi vừa mở lớp bồi dưỡng cán bộ dự nguồn lãnh đạo, quản lý cho 61 cán bộ của tỉnh.

Trong hai tháng, các học viên được tiếp cận những kiến thức về quản trị hành chính hiện đại và thúc đẩy kinh tế do các chuyên gia Xin-ga-po truyền đạt; đi nghiên cứu thực tế trên địa bàn tỉnh. Việc nghiên cứu thực tế được tập trung vào những vấn đề mà Ðại hội Ðảng bộ tỉnh lần thứ 18 cần tổng kết; những vấn đề đặt ra cho nhiệm kỳ tới. Lớp học sẽ giúp học viên có thêm kiến thức cơ bản và thực tiễn để giải quyết những vấn đề địa phương đang quan tâm, như: giảm nghèo bền vững, giải quyết việc làm cho con em nông dân, nông thôn; huy động nguồn lực để xây dựng nông thôn mới, phát huy thế mạnh, thu hút nguồn lực để đưa tỉnh Quảng Ngãi phát triển mạnh trong thời gian tới,...

PV

Chia sẻ

TIN BÀI CÙNG CHUYÊN MỤC