Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp Chủ tịch Đảng Công nhân Hungary

Thứ Ba, 11/09/2018, 15:11:41

NDĐT - Sáng 11-9, theo giờ địa phương, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã tiếp thân mật Chủ tịch Đảng Công nhân Hungary Gyula Thurmer đến chào.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp Chủ tịch Đảng Công nhân Hungary

Chủ tịch Đảng Công nhân Hungary Gyula Thurmer trân trọng cảm ơn Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dành thời gian tiếp và quan tâm đến Đảng Công nhân Hungary. “Chúng tôi luôn ủng hộ chủ trương của Thủ tướng Hungary Viktor Orban về tăng cường, củng cố quan hệ truyền thống hữu nghị Hungary - Việt Nam. Đây là quan điểm nhất quán của Đảng Công nhân Hungary. Trong phạm vi có thể, chúng tôi luôn ủng hộ Việt Nam và Đảng Cộng sản Việt Nam trong quá trình phát triển và hội nhập quốc tế. Chúng tôi vui mừng khi thấy Đảng Cộng sản Việt Nam đã tổ chức thực hiện thành công đường lối đổi mới, ngày càng khẳng định được vai trò, vị thế của mình trong lãnh đạo đất nước và ngày càng có vị thế cao trên trường quốc tế. Kinh nghiệm của Đảng Cộng sản Việt Nam là bài học quý giá của các đảng cộng sản trên thế giới. Chúng tôi cũng luôn lấy đó là bài học cho mình, nhất là trong giáo dục thế hệ trẻ của chúng tôi”, Chủ tịch Đảng Công nhân Hungary khẳng định.

Vui mừng được gặp lại đồng chí Gyula Thurmer và các đồng chí, những người bạn thân thiết của nhân dân Việt Nam, Tổng Bí thư cho rằng, hai nước Việt Nam - Hungary có quan hệ hữu nghị truyền thống tốt đẹp. Việt Nam luôn ghi nhớ và biết ơn sự giúp đỡ quý báu, hiệu quả của Nhà nước và nhân dân Hungary dành cho Việt Nam trong công cuộc đấu tranh giành độc lập, bảo vệ và xây dựng đất nước. Tình hình thế giới và khu vực có nhiều đổi thay, Việt Nam có thêm nhiều đối tác mới nhờ chính sách đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ đối ngoại, song, luôn coi trọng củng cố, phát triển quan hệ hữu nghị hợp tác với các nước, các đảng bạn bè truyền thống tại khu vực Trung Đông Âu.

Tổng Bí thư cho rằng, Hungary là đối tác quan trọng hàng đầu của Việt Nam. Chính vì vậy, trong chuyến thăm lần này, hai bên đã tập trung trao đổi về các biện pháp nhằm làm sâu sắc hơn quan hệ hữu nghị truyền thông và hợp tác nhiều mặt giữa Việt Nam và Hungary, trong đó có việc thiết lập quan hệ “Đối tác toàn diện”, tạo khuôn khổ mới thúc đẩy hợp tác song phương thực chất, hiệu quả trên các lĩnh vực, đáp ứng lợi ích và nguyện vọng của nhân dân hai nước.

Tổng Bí thư nêu rõ, Việt Nam luôn quan tâm theo dõi tình hình Đảng Công nhân Hungary, chia sẻ những khó khăn trong hoạt động của Đảng; đồng thời mong rằng, Đảng Công nhân Hungary sẽ củng cố về chính trị, tư tưởng, tổ chức, tạo uy tín và ảnh hưởng lớn hơn trong xã hội và trên chính trường Hungary.

Tổng Bí thư khẳng định, Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Công nhân Hungary có quan hệ hữu nghị, hợp tác truyền thông tốt đẹp; đề nghị trong thời gian tới, tiếp tục duy trì cơ chế hợp tác này; mong đồng chí Gyula Thurmer duy trì trao đổi thông tin với Đảng Cộng sản Việt Nam về tình hình Hungary, góp phần tăng cường quan hệ hợp tác toàn diện Hungary - Việt Nam.

BẮC VĂN