Toạ đàm sách “Lý luận Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng tiền phong”

Thứ Tư, 15/05/2019, 14:20:50

NDĐT - Nhân kỷ niệm 129 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, 108 năm Ngày Bác ra đi tìm đường cứu nước và 50 năm Thực hiện di chúc của Người, sáng 15-5, tại TP Hồ Chí Minh đã diễn ra buổi tọa đàm về cuốn sách “Lý luận Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng tiền phong”.

Toạ đàm sách “Lý luận Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng tiền phong”

Cuốn sách “Lý luận Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng tiền phong” được tác giả Đoàn Duy Thành, nguyên Ủy viên T.Ư Đảng, nguyên Phó Thủ tướng Chính phủ, viết ngắn gọn, súc tích trong 7.000 từ tiếng Việt và 7.000 từ tiếng Anh, ghi lại thực tiễn hoạt động của Bác Hồ kể từ những năm đầu thế kỷ 20.

Bằng những dẫn chứng, luận cứ khoa học và các tư liệu chính xác, cuốn sách đã khái quát được bối cảnh, lịch sử hình thành Đảng tiền phong và sự cần thiết phải xây dựng Đảng tiền phong, lãnh đạo toàn dân đấu tranh giải phóng dân tộc khỏi ách cai trị của chính quyền thực dân - đế quốc, xây dựng đất nước Việt Nam độc lập - tự do.

Tác phẩm này thêm một lần nữa khẳng định, Hồ Chí Minh là nhà lý luận thiên tài; những lý luận này chính là kim chỉ nam để lãnh đạo Đảng vững mạnh trong sạch, giành được lòng tin của nhân dân. Qua cuốn sách, tác giả cũng đề xuất nhiều giải pháp xây dựng Đảng vững mạnh trong thời kỳ mới.

ĐĂNG QUÂN

Trao giải cuộc thi viết về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
Phát biểu của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng bế mạc Hội nghị lần thứ mười Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII
Bế mạc Hội nghị lần thứ mười Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII
Kỷ niệm 129 năm Ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Pháp
Thông cáo báo chí về ngày làm việc thứ hai của Hội nghị lần thứ mười Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XII
Số hóa sách “Bác Hồ với Phú Thọ - Phú Thọ làm theo lời Bác”
Khen thưởng tập thể, cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
HĐND Đà Nẵng miễn nhiệm một số chức danh
[Infographic] 60 năm Đường Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh
Tư tưởng Hồ Chí Minh về Công an nhân dân - nền tảng lý luận quan trọng của sự nghiệp bảo vệ an ninh, trật tự
Khai mạc Hội nghị lần thứ mười Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII
Vai trò cấp ủy trong xây dựng nông thôn mới
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng chủ trì họp Bộ Chính trị
Nỗ lực cải cách thủ tục hành chính phục vụ người dân và doanh nghiệp
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì Hội nghị quốc tế về khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo