Kiểm tra hoạt động công vụ tại Hòa Bình

Thứ Năm, 16/05/2019, 05:35:37

Ngày 15-5, Tổ Công tác của Thủ tướng Chính phủ do đồng chí Lê Vĩnh Tân, Ủy viên T.Ư Ðảng, Bộ trưởng Nội vụ làm trưởng đoàn đã kiểm tra hoạt động công vụ tại tỉnh Hòa Bình.

Theo đó, đoàn công tác đã tập trung làm việc về năm nội dung: Việc chấp hành các quy định kỷ luật, kỷ cương, văn hóa công sở, việc thực hiện phòng chống tiêu cực và tình trạng tham nhũng vặt; quản lý, sử dụng biên chế công chức, sắp xếp lại tổ chức, cơ cấu đội ngũ cán bộ công chức, viên chức; đổi mới sắp xếp tổ chức bộ máy hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập; chấp hành các quy định về tuyển dụng công chức, viên chức và bổ nhiệm chức vụ lãnh đạo; kết quả việc tiếp công dân của lãnh đạo tỉnh trong năm 2018.

Theo báo cáo của UBND tỉnh, từ năm 2016 đến 2018, UBND tỉnh và Tổ công tác kiểm tra cải cách hành chính, công chức, công vụ đã tiến hành 28 cuộc kiểm tra đột xuất và 15 cuộc kiểm tra theo chuyên đề. Ðặc biệt, việc thực hiện tinh giản biên chế gắn với sắp xếp tổ chức và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, từ năm 2015 đến hết tháng 3-2019 tỉnh đã tinh giản được 1.367 cán bộ, công chức, viên chức (khối đảng, đoàn thể: 51 người; khối chính quyền: 1.316 người), bảo đảm đến năm 2021 giảm đủ 10% so với biên chế giao năm 2015...

Tại buổi làm việc, đồng chí Lê Vĩnh Tân đã ghi nhận và đánh giá cao sự chỉ đạo của tỉnh Hòa Bình về đạt được những kết quả đã nêu. Tuy nhiên, đồng chí kiến nghị, tỉnh cần tiếp tục chỉ đạo triển khai các nghị quyết T.Ư sắp xếp tổ chức bộ máy, đơn vị hành chính, kiểm tra công tác cán bộ, văn hóa, kỷ cương... bằng các giải pháp sửa đổi bổ sung, xây dựng điều chỉnh các đề án. Tăng cường kiểm tra giám sát các chương trình đang thực hiện. Sở Nội vụ tỉnh cần sớm hoàn thiện xây dựng đề án vị trí việc làm. Tỉnh cần tập trung chỉ đạo và triển khai đề án văn hóa công vụ, có kế hoạch xây dựng đội ngũ công chức, viên chức và khắc phục các sai phạm trong lĩnh vực y tế, giáo dục, chống tham nhũng vặt... Ðây là những nhiệm vụ cấp bách, cần phải làm quyết liệt hơn trong thời gian tới.

Trao giải cuộc thi viết về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
Phát biểu của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng bế mạc Hội nghị lần thứ mười Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII
Bế mạc Hội nghị lần thứ mười Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII
Kỷ niệm 129 năm Ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Pháp
Thông cáo báo chí về ngày làm việc thứ hai của Hội nghị lần thứ mười Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XII
Số hóa sách “Bác Hồ với Phú Thọ - Phú Thọ làm theo lời Bác”
Khen thưởng tập thể, cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
HĐND Đà Nẵng miễn nhiệm một số chức danh
[Infographic] 60 năm Đường Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh
Tư tưởng Hồ Chí Minh về Công an nhân dân - nền tảng lý luận quan trọng của sự nghiệp bảo vệ an ninh, trật tự
Khai mạc Hội nghị lần thứ mười Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII
Vai trò cấp ủy trong xây dựng nông thôn mới
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng chủ trì họp Bộ Chính trị
Nỗ lực cải cách thủ tục hành chính phục vụ người dân và doanh nghiệp
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì Hội nghị quốc tế về khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo