Tăng cường hợp tác, thúc đẩy tăng trưởng và liên kết kinh tế khu vực, củng cố vị thế của APEC

Thứ Tư, 30/11/-0001, 00:00:00
 Font Size:     |        Print

Quá trình tái cấu trúc nền kinh tế thế giới và cải tổ các thể chế tài chính quốc tế tiếp tục chuyển biến theo hướng đa cực hơn. Năm 2010 còn có ý nghĩa quan trọng đối với APEC với việc đánh dấu mốc đầu tiên các thành viên phát triển của APEC hoàn tất mục tiêu Bô-go và là thời điểm APEC xây dựng chiến lược tăng trưởng mới và thông qua các cách thức hướng tới Khu vực tự do thương mại châu Á - Thái Bình Dương (FTAAP). Ðể châu Á - Thái Bình Dương, nhất là khu vực Ðông Á, tiếp tục duy trì vai trò là động lực tăng trưởng  của  kinh  tế  toàn  cầu, HNCC APEC-18 có nhiệm vụ khẳng định APEC tiếp tục là một trong những cơ chế hợp tác quan trọng ở khu vực. Các nhà lãnh đạo dự HNCC APEC-18 sẽ đề ra chiến lược tăng trưởng mới và vạch ra những định hướng hợp tác của APEC trong giai đoạn mới.

Chúng ta vui mừng trước những bước phát triển khá năng động, tiềm lực và vị thế ngày càng cao của APEC. Ðược thành lập từ tháng 11-1989 với 12 thành viên, đến nay APEC đã mở rộng gồm 21 nền kinh tế. APEC đã trải qua 17 kỳ HNCC, 21 kỳ Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao - Kinh tế, 16 Hội nghị Bộ trưởng Thương mại, 17 Hội nghị Bộ trưởng Doanh nghiệp vừa và nhỏ.

APEC chiếm 50% GDP của thế giới, 57% thương mại toàn cầu, chín thành viên APEC thuộc G-20. Với mục tiêu thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, hướng tới xây dựng một cộng đồng châu Á - Thái Bình Dương thịnh vượng, năng động và hài hòa, APEC đã triển khai hàng nghìn sáng kiến dưới dạng hỗ trợ xây dựng năng lực tập trung vào các lĩnh vực tự do hóa thương mại và đầu tư, liên kết kinh tế khu vực, hợp tác kinh tế - kỹ thuật, an ninh con người và bảo đảm môi trường kinh doanh thuận lợi và bền vững. Hằng năm, APEC dành hàng triệu USD cho các hoạt động nâng cao năng lực.

Với chủ đề 'Ðổi mới và hành động', Hội nghị lần này sẽ diễn ra hai phiên họp với hai chủ đề lớn: 'Duy trì tăng trưởng và thịnh vượng ở khu vực'  thảo luận chiến lược tăng trưởng và tăng cường hợp tác về an ninh con người và 'Các mục tiêu Bô-go và tương lai APEC' nhằm đánh giá kết quả thực hiện các mục tiêu Bô-go, liên kết kinh tế khu vực và Vòng đàm phán Ðô-ha. Hội nghị sẽ thông qua Tuyên bố của các nhà lãnh đạo APEC và ba văn kiện về 'Chiến lược tăng trưởng APEC', 'Báo cáo đánh giá thực hiện các mục tiêu Bô-go' và 'Lộ trình liên kết kinh tế khu vực của APEC sau năm 2010'.

Sau 12 năm gia nhập APEC, Diễn đàn này đã có những đóng góp quan trọng đối với Việt Nam trên con đường hội nhập. APEC đã mang lại cho Việt Nam những lợi ích thiết thực cả về kinh tế, chính trị và văn hóa trong hợp tác đa phương, đồng thời là một kênh hiệu quả để đẩy mạnh hợp tác song phương với các nền kinh tế thành viên APEC. Việt Nam đã chủ động tham gia, đóng góp tích cực vào nhiều hoạt động hợp tác của APEC với tinh thần trách nhiệm cao. Việt Nam đã tổ chức thành công và làm tốt vai trò chủ nhà của Năm APEC 2006, để lại dấu ấn của Việt Nam trong tiến trình hợp tác của APEC. Nước ta là thành viên tích cực tại nhiều nhóm công tác của APEC như Nhóm bạn của Chủ tịch về an ninh lương thực, Ðối phó tình trạng khẩn cấp, Chống khủng bố. Việt Nam đã tham gia Kế hoạch hành động tập thể (CAPs) ở các lĩnh vực quan trọng như Tiêu chuẩn và Hợp chuẩn (SCSC), Thủ tục Hải quan, Kinh tế kỹ thuật (ECOTECH), Chương trình thẻ đi lại của doanh nhân APEC (ABTC). Ngoài ra, nước ta còn triển khai hiệu quả các sáng kiến nâng cao năng lực nhằm thúc đẩy tự do hóa thương mại và đầu tư... Những đóng góp này đã góp phần quan trọng vào việc thực hiện chính sách đối ngoại đa phương hóa, đa dạng hóa và chủ động hội nhập kinh tế quốc tế của Ðảng và Nhà nước ta. Ðồng thời, nâng cao vị thế và hình ảnh của Việt Nam trên trường quốc tế.

Ðoàn đại biểu Việt Nam do Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết dẫn đầu dự HNCC APEC-18 trong bối cảnh vị thế quốc tế của nước ta tiếp tục được nâng cao. Năm 2010, Việt Nam đã đảm nhận thành công vai trò Chủ tịch ASEAN và thành công trong việc duy trì và khôi phục đà tăng trưởng kinh tế, ổn định kinh tế vĩ mô. Việc Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết tham dự HNCC APEC-18 lần này là nhằm tiếp tục triển khai đường lối đối ngoại rộng mở, đa dạng hóa, đa phương hóa của Ðảng và Nhà nước ta, góp phần nâng cao vị thế và uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế; tiếp tục phát huy vai trò của Việt Nam trong APEC, đề cao vai trò Chủ tịch ASEAN 2010; tham gia tích cực, chủ động đóng góp vào những nội dung quan trọng của Hội nghị, nhất là về xây dựng chiến lược tăng trưởng, thúc đẩy liên kết kinh tế khu vực và định hướng phát triển của APEC.

Chúc HNCC APEC-18 thành công tốt đẹp, tiếp tục nâng cao vị thế của APEC, vì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển của khu vực và trên thế giới.

NHÂN DÂN
Theo:

Chia sẻ

TIN BÀI CÙNG CHUYÊN MỤC