Chăm lo, giúp đỡ người nghèo - tình thương và trách nhiệm của toàn xã hội

Thứ Năm, 16/10/2008, 17:05:00
 Font Size:     |        Print

ND - Hôm nay, ngày 17-10, Ngày thế giới chống đói nghèo của LHQ, Ngày vì người nghèo của Việt Nam, mở đầu tháng cao điểm vì người nghèo do Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam phát động (17-10 đến 18-11).

Vào dịp này hằng năm, các tầng lớp nhân dân tổ chức nhiều hoạt động thiết thực ủng hộ, giúp đỡ, chăm lo cho người nghèo, coi đó là tình cảm và trách nhiệm đối với đồng bào theo truyền thống "Thương người như thể thương thân", "Lá lành đùm lá rách" của dân tộc ta. Xóa đói, giảm nghèo là một chính sách lớn của Ðảng và Nhà nước ta, thể hiện tính ưu việt của chế độ luôn chăm lo cho con người, nhất là người nghèo, đồng bào vùng sâu, vùng xa, bà con vùng bị thiên tai bão lũ. Những thành tựu trong sự nghiệp xóa đói, giảm nghèo của Việt Nam được thế giới ghi nhận, đánh giá cao.

Mỗi năm Chính phủ đã đầu tư hàng nghìn tỷ đồng cho các chương trình, mục tiêu xóa đói, giảm nghèo, xây dựng cơ sở hạ tầng ở các xã đặc biệt khó khăn, bảo đảm an sinh xã hội. Cùng với các phong trào, các cuộc  vận động Vì người nghèo được tổ chức rộng rãi trong xã hội, và sự nỗ lực  vươn lên của chính các hộ nghèo, là những yếu tố quyết định kéo giảm tỷ lệ hộ nghèo ở nước ta từ 23% năm 2000 xuống còn 13,1% năm 2008. Hàng trăm nghìn gia đình nghèo được giúp đỡ đã vượt qua khó khăn, vươn lên có mức sống trung bình và khá trong xã hội.

Nhiều cách làm hay trong công tác xóa đói, giảm nghèo đã xuất hiện. Cuộc vận động Ngày vì người nghèo hằng năm đã được các cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và được các tầng lớp nhân dân thực hiện hiệu quả. Nhiều địa phương, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân ủng hộ Quỹ vì người nghèo từ việc tiết kiệm chi tiêu, trích quỹ phúc lợi và dành ít nhất mỗi người một ngày lương. Cuộc vận động Ngày vì người nghèo đã làm giàu thêm truyền thống nhân ái của nhân dân ta.

Trong cuộc vận động Ngày vì người nghèo từ năm 2000 đến nay, các đoàn thể, tổ chức, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, cá nhân ở trong và ngoài nước đã ủng hộ Quỹ vì người nghèo các cấp được gần 2.300 tỷ đồng và nhiều đồ dùng sinh hoạt, học tập, hàng chục triệu ngày công để xây dựng và sửa chữa gần 800 nghìn căn  nhà đại đoàn kết; đồng thời hướng dẫn người nghèo cách làm ăn, chăm sóc sức khỏe và trợ giúp con em họ học hành, giúp hàng triệu người nghèo cải thiện đời sống...

Tuy nhiên, cuộc vận động Ngày vì người nghèo vẫn chưa được tổ chức sâu rộng ở một số ngành, địa phương, cơ sở. Số tiền quyên góp ủng hộ Quỹ vì người nghèo chưa tương xứng tiềm năng và quy mô của cuộc vận động. Nước ta còn nghèo, lại chịu hậu quả nặng nề của chiến tranh và thường xuyên bị thiên tai, cho nên đời sống của một bộ phận nhân dân còn gặp rất nhiều khó khăn. Số hộ nghèo và cận nghèo còn nhiều.

Theo thống kê của Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam, hiện nước ta còn hơn 400 nghìn hộ gặp khó khăn về nhà ở, phải sống  trong những căn nhà dột nát. Mặt khác, công tác xóa đói, giảm nghèo chưa bảo đảm tính bền vững, tình trạng tái đói nghèo vẫn còn xảy ra. Chỉ mấy cơn bão lũ vừa qua đã làm hàng chục nghìn gia đình mất nhà cửa, lâm vào cảnh khó khăn, thiếu thốn...

Ðể tiếp tục mở rộng và nâng cao hiệu quả cuộc vận động Ngày vì người nghèo, các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận và các đoàn thể cần đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền, vận động, nhằm nâng cao nhận thức về mục đích, ý nghĩa cuộc vận động trong các tầng lớp nhân dân, phát huy sức mạnh tổng hợp thực hiện hiệu quả Tháng cao điểm vì người nghèo, nhằm huy động được mọi nguồn lực về vật chất và tinh thần để hỗ trợ, giúp đỡ người nghèo; quan tâm giúp đỡ đồng bào nghèo vùng miền núi, dân tộc thiểu số, biên giới, hải đảo, vùng bị thiên tai. Ðối với các gia đình nghèo, bên cạnh sự hỗ trợ vật chất, cần hướng dẫn họ biết cách tổ chức sản xuất và đời sống, giúp họ tự tin vươn lên thoát nghèo.

Trong Tháng cao điểm vì người nghèo, mỗi người hãy làm một việc thiết thực giúp hộ nghèo. Cần thực hiện hiệu quả các dự án xóa đói, giảm nghèo, đồng thời tăng cường kiểm tra, giám sát, chống lãng phí, tiêu cực để mỗi đồng vốn đến hộ nghèo, xã nghèo, vùng nghèo được sử dụng hiệu quả cao nhất.

NHÂN DÂN
Theo:

Chia sẻ

TIN BÀI CÙNG CHUYÊN MỤC