Nêu cao tinh thần trách nhiệm với sự nghiệp "trồng người"

Thứ Tư, 30/11/-0001, 00:00:00
 Font Size:     |        Print

Hiện nay, đất nước ta có đội ngũ gần 1,1 triệu nhà giáo có phẩm chất đạo đức và ý thức chính trị tốt, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ ngày càng được nâng cao, góp phần quan  trọng  mục  tiêu  nâng  cao  dân trí,  đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài. Với tỷ lệ 89,48% giáo viên mầm non, 99,09% giáo viên phổ thông đào tạo đạt chuẩn trở lên và hơn 14% giảng viên có trình độ tiến sĩ,

xã hội ngày càng thấy rõ hơn, sâu sắc hơn những tấm gương thầy giáo, cô giáo tận tụy với nghề, miệt mài sáng tạo để việc dạy và học hiệu quả hơn, để các em học sinh trở thành công dân tốt của nước Việt Nam trong thời kỳ hội nhập với thế giới. Hàng chục nghìn thầy giáo, cô giáo tâm huyết, tận tụy với nghề, đã phải vượt qua nhiều khó khăn, bám trường, bám lớp, đem cái chữ, ánh sáng cuộc đời cho các em học sinh người dân tộc thiểu số, các gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Nhiều thầy giáo, cô giáo đã dồn hết tâm sức cho việc chăm lo, dạy dỗ và giúp đỡ các thế hệ sinh viên học tập, nghiên cứu. Ðến nay, hơn 6,65 nghìn thầy giáo, cô giáo trở thành các nhà khoa học đầu đàn, được nhận danh hiệu Nhà giáo Nhân dân, Nhà giáo Ưu tú.

Trước những yêu cầu mới của sự nghiệp GD và ÐT, đội ngũ nhà giáo vẫn còn những hạn chế. Công tác đào tạo giáo viên chưa thật sự gắn kết với nhu cầu sử dụng của từng địa phương, vùng miền. Ðội ngũ nhà giáo vẫn còn thiếu so với quy định, mất cân đối giữa các môn học, bậc học, nhất là ở các vùng dân tộc, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn. Chất lượng chuyên môn, nghiệp vụ của một số nhà giáo có mặt chưa đáp ứng yêu cầu. Một bộ phận nhà giáo còn chưa gương mẫu trong đạo đức, lối sống, chưa làm gương tốt cho học sinh, sinh viên. Chế độ, chính sách còn bất cập, chưa tạo được động lực đủ mạnh để phát huy tiềm năng của đội ngũ giáo viên. 

Năm học này, cả nước hân hoan chào đón Ngày Nhà giáo Việt Nam khi toàn ngành GD và ÐT thực hiện 'Năm học tiếp tục đổi mới quản lý và nâng cao chất lượng giáo dục', tiếp tục thực hiện cuộc vận động 'Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo'. Ngành GD và ÐT nói chung, các thầy giáo, cô giáo nói riêng cần phát huy thành tựu, khắc phục những thiếu sót, cố gắng, nỗ lực tâm huyết với nghề, tiếp tục đổi mới chương trình, nội dung, phương pháp, đẩy mạnh giáo dục toàn diện, chú trọng giáo dục đạo đức lối sống, giáo dục hướng nghiệp và giáo dục pháp luật cho học sinh, sinh viên. Trước giai đoạn phát triển mới, ngành GD và ÐT cần xây dựng quy hoạch đội ngũ giáo viên mầm non, phổ thông giai đoạn 2010 - 2015 và tầm nhìn đến năm 2020 bảo đảm đủ về số lượng, đồng bộ về cơ cấu. Ðặc biệt, xây dựng chính sách đặc thù và kế hoạch để phát triển giảng viên sư phạm và các môn học còn thiếu giáo viên. Nâng cao tinh thần trách nhiệm, hiệu quả quản lý của cán bộ, giảng viên, tạo không khí thi đua để nâng cao chất lượng đào tạo trong toàn hệ thống.

Kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam là dịp mỗi thầy giáo, cô giáo tự hào về truyền thống và xác định trách nhiệm cho mình. Các nhà giáo hãy nêu cao vai trò, tinh thần trách nhiệm, ra sức thi đua, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của năm học và những chiến lược cơ bản mà Ðảng, Nhà nước, ngành GD và ÐT đề ra. Toàn xã hội cùng chung tay thực hiện thành công những mục tiêu đề ra trong xây dựng đội ngũ nhà giáo, phát triển giáo dục và đào tạo.

    NHÂN DÂN
Theo:

Chia sẻ

TIN BÀI CÙNG CHUYÊN MỤC