Tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thanh niên

Thứ Hai, 25/03/2013, 14:18:00
 Font Size:     |        Print
Hôm nay, 26-3, hàng triệu đoàn viên, thanh niên, cán bộ đoàn, hội trong cả nước và tuổi trẻ Việt Nam ở nước ngoài cùng chung niềm vui và tự hào kỷ niệm 82 năm Ngày thành lập Ðoàn TNCS Hồ Chí Minh (26-3-1931 - 26-3-2013).

Ngày này 82 năm về trước, Ðoàn Thanh niên Cộng sản Ðông Dương (nay là Ðoàn TNCS Hồ Chí Minh) ra đời và được Ðảng, Bác Hồ rèn luyện, dìu dắt tham gia  thực hiện các nhiệm vụ cách mạng, tập hợp và giáo dục thanh niên. Trong chặng đường dài hình thành và phát triển, Ðoàn TNCS Hồ Chí Minh và các tổ chức thành viên luôn thực hiện tốt vai trò xung kích, tình nguyện trong nhiều lĩnh vực của đời sống xã hội; thể hiện sâu sắc niềm tin vững chắc, lòng trung thành tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Ðảng, một lòng đi theo Ðảng xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

 Kỷ niệm 82 năm Ngày thành lập Ðoàn đúng vào dịp các cấp bộ đoàn và đoàn viên, thanh niên cả nước đang tích cực, chủ động triển khai Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Ðại hội Ðoàn toàn quốc lần thứ X do BCH T.Ư Ðoàn xây dựng và phát động vào tháng 2-2013, triển khai Tháng Thanh niên năm 2013 với chủ đề: Thanh niên tham gia xây dựng văn minh đô thị; tham gia góp ý kiến vào Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992.

 Dưới sự lãnh đạo, dìu dắt của Ðảng, các cấp bộ đoàn và đoàn viên, thanh niên trong cả nước luôn nỗ lực đổi mới nội dung, phương thức công tác, nâng cao chất lượng từng hoạt động cụ thể, qua đó xây dựng Ðoàn ngày càng vững mạnh. Ðại hội Ðoàn toàn quốc lần thứ X vừa qua đã tiếp tục phát động, thực hiện các phong trào đáp ứng yêu cầu của thực tiễn cuộc sống, phù hợp lợi ích chính đáng, hợp pháp của thanh niên; đổi mới các nội dung, hình thức định hướng thanh niên, thiếu nhi để tôi luyện và góp phần giúp mỗi bạn trẻ tự rèn luyện và trưởng thành.

 Tuổi trẻ Việt Nam luôn nêu cao lòng yêu nước, đoàn kết, xung kích, tình nguyện đảm nhận những việc mới, việc khó ở những vùng đất nghèo, khó khăn, vùng sâu, vùng xa để góp phần xóa đói, giảm nghèo, phát triển kinh tế-xã hội. Các phong trào hành động của Ðoàn Thanh niên tiếp tục thu hút đông đảo bạn trẻ tham gia cống hiến, rèn luyện và phát huy giá trị trong thực tiễn, góp phần khẳng định sức trẻ trong công cuộc xây dựng vào bảo vệ Tổ quốc. Qua đó, tổ chức Ðoàn TNCS Hồ Chí Minh ngày càng được củng cố và phát triển. Vai trò nòng cốt chính trị của Ðoàn trong xây dựng và phát triển Hội LHTN Việt Nam, Hội Sinh viên Việt Nam và các hội thành viên được nâng cao, góp phần mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên.

 Trong thực tế cuộc sống, vẫn còn một bộ phận không nhỏ thanh niên có bản lĩnh chính trị thiếu vững vàng, ý thức chấp hành pháp luật chưa cao, dễ bị kích động, lôi kéo tham gia các hoạt động vi phạm pháp luật, sống thực dụng, coi thường những giá trị sống tốt đẹp, nhân văn. Trình độ học vấn của thanh niên nông thôn, miền núi, thanh niên dân tộc thiểu số còn thấp, nhiều người đang rất cần được trang bị nghề nghiệp, kiến thức, kỹ năng trong lao động và cuộc sống. Tính độc lập, chủ động, sáng tạo, kỹ năng thực hành, trình độ ngoại ngữ của thanh niên còn yếu, chưa đáp ứng được yêu cầu CNH, HÐH và hội nhập quốc tế. Trong khi đó, chất lượng cơ sở đoàn ở một số nơi còn thấp; năng lực cán bộ đoàn chưa đáp ứng được đòi hỏi thực tế, còn xa rời thanh niên. Sự hiện diện của tổ chức đoàn ở nông thôn, miền núi, khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đang gặp nhiều khó khăn, trở ngại, không thu hút được tuổi trẻ tham gia. Tổ chức đoàn nhiều nơi còn lúng túng trong việc tập hợp, chăm lo, hỗ trợ đoàn viên, thanh niên...

 Ðoàn TNCS Hồ Chí Minh cần tập trung các nguồn lực, phối hợp gia đình, nhà trường, các tổ chức đoàn thể, xã hội khác tăng cường thực hiện có hiệu quả  công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thanh niên, thiếu nhi. Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện các tiêu chí, chuẩn mực đạo đức, lối sống trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; tạo điều kiện, động viên tuổi trẻ thi đua học tập nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, rèn luyện, tu dưỡng đạo đức, tinh thần đoàn kết, kỷ luật lao động, ý thức thực hành tiết kiệm. Triển khai tốt các hoạt động  xung kích, tình nguyện phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc; tận tâm chăm lo quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, thanh niên. Chú trọng xây dựng tổ chức Ðoàn TNCS Hồ Chí Minh vững mạnh, nhất là ở cấp cơ sở, chi đoàn; đồng thời mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên, phát triển Hội LHTN Việt Nam, Hội Sinh viên Việt Nam. Các chủ trương, hoạt động của Ðoàn phải tránh sự dàn trải, hình thức, đề cao tính cụ thể, hiệu quả, sát thực. Nâng cao chất lượng bồi dưỡng, đào tạo để tìm được những cán bộ đoàn thật sự tâm huyết, gắn bó và có trách nhiệm với công tác đoàn, với thanh niên.

 Các cấp ủy đảng, chính quyền cần quan tâm, tạo điều kiện để Ðoàn Thanh niên và thanh niên hoạt động, phát triển bằng những chủ trương cụ thể, thiết thực. Trong đó, chú trọng đối thoại và lắng nghe những tâm tư, nguyện vọng chính đáng của tuổi trẻ trong quá trình lập thân, lập nghiệp, để từ đó có những quyết sách, sự chăm lo phù hợp, hiệu quả.

 

NHÂN DÂN
Theo:

Chia sẻ