3.510 tỷ đồng tiếp tục đổ vào TPCP

Thứ Năm, 12/07/2018, 16:50:13

NDĐT – Ngày 11-7, Sở GDCK HàNội cho biết, phiên đấu thầu trái phiếu chính phủ do Kho bạc Nhà nước (KBNN) phát hành ngày 11-7 đã huy động được tổng cộng 3.510 tỷ đồng.

3.510 tỷ đồng tiếp tục đổ vào TPCP

Phiên đấu thầu có tổng khối lượng gọi thầu 6.000 tỷ đồng tại các kỳ hạn 5 năm (500 tỷ đồng), 7 năm (500 tỷ đồng), 10 năm (2.000 tỷ đồng), 15 năm (2.000 tỷ đồng), 20 năm (500 tỷ đồng) và 30 năm (500 tỷ đồng). Kết quả, phiên đấu thầu đã Cụ thể, trái phiếu kỳ hạn 5 năm có 17 thành viên dự thầu, huy động thành công 500 tỷ đồng với lãi suất trúng thầu 3,45%/năm, bằng với lãi suất trúng thầu phiên trước đó (ngày 4-7-2018). Phiên thầu phụ trái phiếu kỳ hạn 5 năm gọi thầu 150 tỷ đồng, có một thành viên tham gia dự thầu, huy động được 150 tỷ đồng với lãi suất 3,45%/năm.

Trái phiếu kỳ hạn 10 năm có tám thành viên dự thầu, huy động được 1.400 tỷ đồng với lãi suất trúng thầu 4,43%/năm, tăng 0,03%/năm so với lãi suất trúng thầu phiên trước đó (ngày 4-7-2018). Phiên thầu phụ kỳ hạn 10 năm gọi thầu 600 tỷ đồng, có một thành viên tham gia dự thầu, huy động được 600 tỷ đồng với lãi suất 4,43%/năm.

Trái phiếu kỳ hạn 15 năm có sáu thành viên dự thầu, huy động được 860 tỷ đồng với lãi suất trúng thầu 4,73%/năm, tăng 0,03%/năm so với lãi suất trúng thầu phiên trước đó (ngày 4-7-2018). Phiên thầu phụ kỳ hạn 15 năm gọi thầu 600 tỷ đồng, nhưng không có thành viên tham gia dự thầu.

Trái phiếu cáckỳ hạn 7năm, 20 năm, 30 năm không có lãi suất trúng thầu.

Kể từ đầu năm 2018, KBNN huy động được 80.901 tỷ đồng thông qua đấu thầu tại HNX.

HUY PHƯƠNG