Đấu thầu thành công 4.600 tỷ đồng TPCP

Thứ Năm, 19/07/2018, 10:17:01

NDĐT - Sở GDCK Hà Nội (HNX) cho biết, phiên đấu thầu trái phiếu chính phủ do Kho bạc Nhà nước (KBNN) phát hành ngày 18-7 đã huy động được 4.600 tỷ đồng.

Đấu thầu thành công 4.600 tỷ đồng TPCP

Phiên đấu thầu có tổng khối lượng gọi thầu 6.500 tỷ đồng tại các kỳ hạn 5 năm (1.000 tỷ đồng), 7 năm (500 tỷ đồng), 10 năm (2.000 tỷ đồng), 15 năm (2.000 tỷ đồng), 20năm (500 tỷ đồng) và 30 năm (500 tỷ đồng). Kết quả, phiên đấu thầu đã huy động được tổng cộng 4.600 tỷ đồng.

Cụ thể, trái phiếu kỳ hạn 5 năm có 16 thành viên dự thầu, huy động thành công 1.000 tỷ đồng với lãi suất trúng thầu 3,45%/năm, bằng với lãi suất trúng thầu phiên trước đó (ngày11-7-2018). Phiên thầu phụ trái phiếu kỳ hạn 5 năm gọi thầu 300 tỷ đồng, có hai thành viên tham gia dự thầu, huy động được 300 tỷ đồng với lãi suất 3,45%/năm.

Trái phiếu kỳ hạn 7 năm có sáu thành viên dự thầu, huy động được 50 tỷ đồng với lãi suất trúng thầu 3,85%/năm, tăng 0,42%/năm so với lãi suất trúng thầu phiên trước đó (ngày18-4-2018).

Trái phiếu kỳ hạn 10 năm có sáu thành viên dự thầu, huy động được 1.200 tỷ đồng với lãi suất trúng thầu 4,46%/năm, tăng 0,03%/năm so với lãi suất trúng thầu phiên trước đó (ngày11-7-2018). Phiên thầu phụ kỳ hạn 10 năm gọi thầu 600 tỷ đồng, có một thành viên tham gia dự thầu, huy động được 600 tỷ đồng với lãi suất 4,46%/năm.

Trái phiếu kỳ hạn 15 năm có 5 thành viên dự thầu, huy động được 800 tỷ đồng với lãi suất trúng thầu4,76%/năm, tăng 0,03%/năm so với lãi suất trúng thầu phiên trước đó (ngày11-7-2018). Phiên thầu phụ kỳ hạn 15 năm gọi thầu 600 tỷ đồng, có 1 thành viên tham gia dự thầu, huy động được 600 tỷ đồng với lãi suất 4,76%/năm.

Trái phiếu kỳ hạn 30 năm có ba thành viên dự thầu, huy động được 50 tỷ đồng với lãi suất trúng thầu 5,42%/năm, bằng lãi suất trúng thầu phiên trước đó (ngày24-4-2018).

Trái phiếu kỳ hạn20 năm không có lãi suất trúng thầu.

Kể từ đầu năm 2018, KBNN huy động được 85.501 tỷ đồng thông qua đấu thầu tại HNX.

HUY PHƯƠNG