Đấu thầu thành công 2.300 tỷ đồng TPCP

Thứ Tư, 01/08/2018, 17:02:30

NDĐT - Ngày 1-8, Sở GDCK Hà Nội (HNX) đã tổ chức phiên đấu thầu trái phiếu chính phủ do Kho bạc Nhà nước (KBNN) phát hành và huy động được tổng cộng 2.300 tỷ đồng.

Đấu thầu thành công 2.300 tỷ đồng TPCP

Phiên đấu thầu tổng khối lượng gọi thầu 7.000 tỷ đồng tại các kỳ hạn 5 năm (1.000 tỷ đồng), 7 năm (1.000 tỷ đồng), 10 năm (2.000 tỷ đồng), 15 năm (2.000 tỷ đồng), 20 năm (500 tỷ đồng) và 30 năm (500 tỷ đồng).

Kết quả cụ thể, trái phiếu kỳ hạn 7 năm có 5 thành viên dự thầu, huy động được 100 tỷ đồng với lãi suất trúng thầu 3,90%/năm, bằng lãi suất trúng thầu phiên trước đó (ngày 25-7-2018).

Trái phiếu kỳ hạn 10 năm có chín thành viên dự thầu, huy động được 1.600 tỷ đồng với lãi suất trúng thầu 4,50%/năm, tăng 0,02%/năm so với lãi suất trúng thầu phiên trước đó (ngày 25-7-2018). Phiên thầu phụ kỳ hạn 10 năm gọi thầu 600 tỷ đồng, có một thành viên tham gia dự thầu, huy động được 600 tỷ đồng với lãi suất 4,50%/năm.

Trái phiếu tại các kỳ hạn 5 năm, 15 năm, 20 năm và 30 năm không có lãi suất trúng thầu.

Kể từ đầu năm 2018, KBNN huy động được tổng cộng 92.301 tỷ đồng thông qua đấu thầu tại HNX.

HUY PHƯƠNG