Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp Phó Chủ tịch WB V.Qua-qua

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp Phó Chủ tịch WB V.Qua-qua

Chiều 30-6, tại Trụ sở T.Ư Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp bà V.Qua-qua, Phó Chủ tịch Ngân hàng Thế giới (WB) phụ trách khu vực Đông Á - Thái Bình Dương, đến chào từ biệt kết thúc nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam trên cương vị Giám đốc Quốc gia của WB.