TTCK Việt Nam tăng trưởng cao, sinh lời nhất Đông Nam Á

TTCK Việt Nam tăng trưởng cao, sinh lời nhất Đông Nam Á

NDĐT – Sáng 24-8, Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước Vũ Bằng cho biết: “TTCK Việt Nam được đánh giá là một trong năm thị trường thế giới có mức tăng trưởng cao nhất và có mức sinh lời lớn nhất trong quý II-2016 tại khu vực Đông - Nam Á”.