Quốc hội cần ban hành Nghị quyết để xử lý nợ xấu

Quốc hội cần ban hành Nghị quyết để xử lý nợ xấu

NDĐT - Quá trình xử lý nợ xấu còn gặp nhiều vướng mắc, do vậy Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Lê Minh Hưng cho rằng, để triển khai thực hiện cơ cấu lại các tổ chức tín dụng gắn với xử lý nợ xấu, cần phải có một Nghị quyết về xử lý nợ xấu do Quốc hội ban hành.