Cán bộ chủ chốt toàn quân học tập, quán triệt, triển khai Nghị quyết Đại hội XII của Đảng

Cán bộ chủ chốt toàn quân học tập, quán triệt, triển khai Nghị quyết Đại hội XII của Đảng

* Thái Nguyên chuyển dịch cơ cấu công nghiệp, tăng nhóm ngành có lợi thế

Sáng 26-5, tại Hà Nội, Quân ủy T.Ư khai mạc hội nghị cán bộ chủ chốt toàn quân học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng. Thượng tướng Lương Cường, Bí thư T.Ư Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy T.Ư, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị dự và chủ trì hội nghị.