Tin mới nhận:

Không thể biện luận cho chuyện đội vốn dự án Sào Khê tới 36 lần

NDĐT – Dự án nạo vét, xây kè, bảo tồn cảnh quan sông Sào Khê, tỉnh Ninh Bình được Kiểm toán Nhà nước cho biết là dự án đội vốn cá biệt, điều chỉnh tăng 36 lần, từ 72 tỷ đồng lên 2.595 tỷ đồng. Đây là câu chuyện đội vốn được các đại biểu quốc hội đặc biệt quan tâm trong Báo cáo kiểm toán Quyết toán ngân sách nhà nước năm 2016.