Đảng ủy Công an T.Ư tổng kết công tác Đảng, giới thiệu cán bộ quy hoạch BCH T.Ư nhiệm kỳ 2021-2026

NDĐT – Chiều 10-12, tại Hà Nội, Đảng ủy Công an T.Ư tổ chức Hội nghị tổng kết công tác đảng năm 2018 và đánh giá kết quả nửa nhiệm kỳ, thảo luận phương hướng, nhiệm vụ năm 2019 và đến hết nhiệm kỳ 2015-2020; giới thiệu cán bộ công an quy hoạch Ban Chấp hành T.Ư nhiệm kỳ 2021-2026.