Thủ tướng phê bình tư tưởng “xin - cho” và địa phương “chạy” dự toán thu thấp

Thủ tướng phê bình tư tưởng “xin - cho” và địa phương “chạy” dự toán thu thấp

NDĐT - Trong hai ngày 25 và 26-8, Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ do Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng, Tổ trưởng công tác đã kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ, kết luận, chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ tại các bộ: Kế hoạch - Đầu tư và Tài chính.