"Doanh nghiệp dễ dàng mua thông tin khách hàng"

Thứ Năm, 26/04/2018, 05:57:45

NDĐT - “Một doanh nghiệp tại Việt Nam dễ dàng mua được một danh sách các khách hàng với các thông tin chi tiết kèm về vị trí địa lý, điện thoại, email, chức vụ, thậm chí là lịch sử giao dịch của người tiêu dùng trong các dịch vụ tài chính, bảo hiểm, mua bán hàng hóa” – thực trạng này được nêu tại hội thảo “Bảo vệ người tiêu dùng sử dụng dịch vụ tài chính”, do Tổ chức Tài chính Quốc tế cùng Nhóm Ngân hàng Thế giới tổ chức sáng 26-4, tại TP Hồ Chí Minh.

Tại hội thảo “Bảo vệ người tiêu dùng sử dụng dịch vụ tài chính” tổ chức tại TP Hồ Chí Minh sáng nay, 26-4.

Các doanh nghiệp sử dụng các thông tin này để gọi điện, nhắn tin, gửi email với những mục đích khác nhau, trong đó, thực tế cho thấy, nhiều hành vi có dấu hiệu vi phạm pháp luật, thậm chí mang tính chất lừa đảo người tiêu dùng.

Do đó, để bảo vệ người tiêu dùng sử dụng dịch vụ tài chính, cần bảo đảm một số nguyên tắc về quyền lợi người tiêu dùng trong các giao dịch thương mại điện tử cũng được áp dụng mức độ bảo vệ tương đương như người tiêu dùng trong các giao dịch truyền thống; Bảo đảm cạnh tranh bình đẳng, lành mạnh giữa các doanh nghiệp trong nền kinh tế số; Thực thi nghiêm các chế tài xử phạt khi phát hiện các hành vi vi phạm.

Tại hội thảo, hơn 100 đại diện của các ngân hàng thương mại, các hiệp hội ngành nghề, các chuyên gia cũng chia sẻ những thông lệ tốt nhất về bảo vệ người tiêu dùng dịch vụ tài chính; kinh nghiệm của một số quốc gia trong việc hoàn thiện khung pháp lý, thể chế và các cấu phần chính của một hệ thống báo cáo tín dụng hướng tới bảo vệ người tiêu dùng; cập nhật thông tin về việc các nhà hoạch định chính sách và các ngân hàng đang tìm cách khắc phục những rủi ro mới đối với người tiêu dùng, bao gồm những thách thức trong việc cung cấp các sản phẩm và dịch vụ tài chính thông qua các kênh số.

Tin, ảnh: ĐĂNG QUÂN