Khắc phục hạn chế của các lễ kỷ niệm

Dự thảo Nghị định quy định ngày thành lập, ngày truyền thống của các bộ, ngành, địa phương do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTTDL) soạn thảo đang trong quá trình xin ý kiến. Nhiều chuyên gia cho rằng, trước thực trạng ngày càng tràn lan các lễ kỷ niệm ngày thành lập, ngày truyền thống thì những quy định nhằm chấn chỉnh, khắc phục những hạn chế là vô cùng cần thiết, đặc biệt là các buổi lễ kỷ niệm phô trương, lãng phí.  (26/05/2017)

TIN BÀI KHÁC