Kết thúc kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIII

Tạo tiền đề cho những bước phát triển mới

Thứ Sáu, 15/04/2016, 04:33:03
 Font Size:     |        Print
 

Sau 19 ngày làm việc khẩn trương, trách nhiệm, kỳ họp cuối cùng của Quốc hội khóa XIII đã bế mạc. Tại kỳ họp này, Quốc hội đã tập trung tổng kết nhiệm kỳ, rút ra những bài học kinh nghiệm quan trọng; quyết định các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển đất nước giai đoạn tới. Đặc biệt, Quốc hội đã hoàn thành tốt đẹp nội dung quan trọng, thu hút sự chú ý của cử tri cả nước, là công tác kiện toàn các chức danh lãnh đạo của bộ máy Nhà nước, tạo nên dấu ấn đậm nét cho một nhiệm kỳ gánh vác trọng trách trước Nhân dân và Đất nước.

Tuyên thệ để hành động

Do yêu cầu công tác nhân sự sau Đại hội lần thứ XII của Đảng, nhằm tạo sự đồng bộ, kịp thời trong công tác lãnh đạo của Đảng, chỉ đạo, điều hành của Nhà nước, Quốc hội đã tiến hành xem xét miễn nhiệm, bầu, phê chuẩn các vị trí lãnh đạo đứng đầu Quốc hội, Nhà nước và các thành viên Chính phủ ngay tại kỳ họp cuối nhiệm kỳ.

Nhân dân cả nước đã có dịp chứng kiến một sự kiện quan trọng, lần đầu tiên được tiến hành, đó là nghi thức tuyên thệ nhậm chức. Lần lượt các đồng chí vừa được Quốc hội bầu trong bốn chức danh lãnh đạo chủ chốt, gồm: Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ và Chánh án Tòa án nhân dân tối cao đã trịnh trọng tuyên thệ “Tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với Nhân dân và Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” và “nguyện nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ Đảng, Nhà nước và Nhân dân giao phó”.

Những lời tuyên thệ vang lên từ phòng họp Diên Hồng, trước cờ đỏ sao vàng không chỉ là một nghi lễ có ý nghĩa tinh thần, mà chính là cơ sở để Quốc hội và cử tri cả nước tin tưởng và giám sát việc thực hiện các cam kết trách nhiệm của từng vị trí lãnh đạo.

Sau mỗi lời tuyên thệ, điều mà cử tri mong mỏi là những chương trình hành động phải cụ thể và thật sự hiệu quả. Đó cũng là khát vọng của nhân dân, của cử tri cả nước về một “Chính phủ liêm chính” luôn biết đặt lợi quyền của đất nước, của nhân dân lên trên hết.

Vượt qua thách thức

Nhìn lại cả một nhiệm kỳ, có thể thấy, Quốc hội khóa XIII đã làm tròn trọng trách ban hành Hiến pháp năm 2013 và căn bản hoàn thành việc cụ thể hóa Hiến pháp trong các đạo luật về tổ chức bộ máy Nhà nước; bảo vệ công lý, quyền con người, quyền công dân; hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; củng cố quốc phòng, an ninh, trật tự, an toàn xã hội; bảo đảm an sinh xã hội, bảo vệ môi trường, đối ngoại và hội nhập quốc tế…

Cùng đó, nhiệm kỳ Chính phủ vừa qua cũng đã hoàn thành nhiều mục tiêu, chương trình lớn cho sự phát triển của đất nước. Nhưng trong chính Báo cáo về công tác nhiệm kỳ 2011-2016 của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, cũng đã chỉ ra rất nhiều hạn chế, tồn tại về nhiều mặt. Đó là, tổ chức bộ máy vẫn còn cồng kềnh, việc tinh giản biên chế chưa thật sự hiệu quả; hệ thống pháp luật chưa hoàn thiện, tính khả thi chưa cao; việc quản lý, sử dụng vốn đầu tư chưa tốt, hiệu quả thấp, lãng phí, bội chi ngân sách và nợ công tăng cao; giám sát hoạt động của các cơ quan trong bộ máy nhà nước còn hình thức; chưa đẩy lùi được tệ nạn tham nhũng, chạy chức chạy quyền,…

Đây chính là những thách thức đòi hỏi Thủ tướng và các thành viên Chính phủ vừa được Quốc hội bầu hoặc phê chuẩn phải đối mặt, giải quyết hiệu quả những bất cập còn tồn tại.

Cử tri cũng đang hướng sự quan tâm và đặt kỳ vọng vào những gương mặt ưu tú sẽ được bầu trong kỳ bầu cử tháng 5 tới đây. Chia sẻ về chất lượng Đại biểu Quốc hội (ĐBQH), nhiều cử tri đã bày tỏ sự tiếc nuối khi “những lời gan ruột” phần nhiều lại chỉ được bộc bạch ở một số vị ĐBQH khi đã ở cuối nhiệm kỳ. Thậm chí, cử tri đã bày tỏ sự bức xúc khi có không ít đại biểu cả một nhiệm kỳ 5 năm không phát biểu một lần nào. Việc nâng cao chất lượng ĐBQH đang là đòi hỏi bức thiết của thực tiễn.

Những kỳ vọng

Từ thành công của công tác kiện toàn đội ngũ lãnh đạo các cơ quan nhà nước lần này, cùng với những mục tiêu, nhiệm vụ cụ thể đã được Quốc hội vạch ra trong giai đoạn tới, đã tạo niềm hy vọng cho các tầng lớp nhân dân.

Theo đó, với tỷ lệ đại biểu tán thành cao (93,52%), Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2020 đã được Quốc hội thông qua, với quyết tâm thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm như: Bảo đảm ổn định kinh tế vĩ mô, phấn đấu tăng trưởng kinh tế cao hơn 5 năm trước; phát triển giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ, văn hóa, y tế; thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội và không ngừng cải thiện đời sống nhân dân; tạo chuyển biến rõ nét về phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; kiên quyết, kiên trì đấu tranh bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc; chủ động hội nhập quốc tế, v.v. Quốc hội cũng đã xem xét, cho ý kiến về việc điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, quyết định kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ cuối (2016-2020) cấp quốc gia, và nhiều công việc quan trọng khác.

Song, để những chương trình, kế hoạch được thật sự triển khai trong cuộc sống, và mang lại hiệu quả thiết thực cho sự phát triển của đất nước, nâng cao đời sống nhân dân, đòi hỏi phải có sự vào cuộc đồng bộ, quyết liệt hơn, trong đó có vai trò giám sát của nhân dân, mà đại diện là các ĐBQH. Trong bài phát biểu bế mạc kỳ họp, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã nhấn mạnh: “Các cơ quan, tổ chức hữu quan trong phạm vi nhiệm vụ quyền hạn của mình tập trung triển khai thực hiện các luật, nghị quyết mới được thông qua; phối hợp chặt chẽ, triển khai tích cực việc chuẩn bị và tổ chức bầu cử ĐBQH khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021, bảo đảm để sự kiện chính trị trọng đại này diễn ra dân chủ, đúng luật, an toàn, tiết kiệm, thực sự là ngày hội lớn của toàn dân”.

Khép lại một nhiệm kỳ Quốc hội đã hoàn thành tốt đẹp trọng trách với nhiều dấu ấn lịch sử. Trên cơ sở những thành công, hạn chế và sự kỳ vọng, mỗi cử tri sẽ nghiêm túc ý thức và sáng suốt thực hiện quyền lựa chọn tối cao của mình, để lựa chọn được những đại biểu của dân thật sự ưu tú, xứng đáng, tạo tiền đề cho hiệu quả hoạt động của nhiệm kỳ Quốc hội tới.

Khúc Hồng Thiện