Cơ hội chuyển đổi tư duy quản lý

Thứ Bảy, 02/12/2017, 04:31:08
 Font Size:     |        Print
 

Sau hơn hai tháng đi tiên phong trong việc ban hành phương án cắt giảm, đơn giản hóa số điều kiện đầu tư, kinh doanh được coi là lớn chưa từng có trong lịch sử của ngành, những động thái tiếp theo của Bộ Công thương sẽ là gì? Báo Nhân Dân cuối tuần có cuộc phỏng vấn ông Đỗ Thắng Hải, Thứ trưởng Bộ Công thương chung quanh nội dung này.

- Thưa ông, ngày 10-11-2017, Thủ tướng Chính phủ đã đồng ý với kiến nghị của Bộ Công thương về việc xây dựng Nghị định (NĐ) sửa đổi một số điều của một số NĐ có liên quan đến điều kiện đầu tư, kinh doanh thuộc lĩnh vực quản lý của bộ. Điều này liệu rằng có chấm dứt tình trạng tưởng cắt giảm mà lại thành lồng ghép trong các quy định khác?

- Có thể nói việc cắt giảm, đơn giản hóa điều kiện đầu tư kinh doanh là một hành động cụ thể của Bộ Công thương nhằm thực hiện chủ trương chung của Chính phủ về xây dựng một Chính phủ kiến tạo, nhất là coi năm 2017 là năm giảm chi phí kinh doanh cho DN. Chắc chắn việc cắt giảm, đơn giản hóa điều kiện đầu tư kinh doanh sẽ mang lại hiệu quả về mặt chi phí cho cộng đồng DN.

Còn đối với một số lỗi trùng lặp trong các điều kiện đầu tư, kinh doanh được đề xuất cắt giảm theo phụ lục Quyết định 3610a/QĐ-BCT (liên quan đến lĩnh vực kinh doanh thực phẩm), do báo chí phát hiện, Bộ Công thương đã nhanh chóng rà soát và phát hiện có 18 ĐKKD cụ thể liên quan thuộc phụ lục Kinh doanh thực phẩm thuộc quản lý chuyên ngành của bộ có sự trùng lặp. Bộ Công thương khẳng định, các điều kiện này đã được đề xuất bãi bỏ và sẽ được bãi bỏ tại văn bản quy phạm pháp luật đang được triển khai xây dựng.

Tại dự thảo NĐ mà Bộ Công thương xây dựng, các nội dung trùng lắp này đã được xử lý triệt để.

- Tuy nhiên, phải làm sao bảo đảm quyết tâm hành động ấy được thông suốt trong cả hệ thống, để rút ngắn khoảng cách từ xây dựng cơ chế quản lý cho đến thực thi, thưa ông?

- Hai nguyên tắc lớn đối với việc rà soát, lên phương án, hiện thực hóa phương án cắt giảm, đơn giản hóa ĐKKD lần này của Bộ là: “Chuyển đổi phương thức quản lý Nhà nước bằng việc chuyển dần sang hậu kiểm trong xây dựng, thực hiện các điều kiện kinh doanh” và “Phương án cắt giảm, đơn giản hóa điều kiện đầu tư kinh doanh cần phải gắn với công tác CCHC, đặc biệt là công tác cải cách thể chế, cải cách TTHC”.

Với các nguyên tắc nói trên, bên cạnh việc cắt giảm điều kiện đầu tư kinh doanh thì chúng tôi cũng xúc tiến việc triển khai xây dựng tiêu chuẩn, quy chuẩn phục vụ cho công tác hậu kiểm. Ngoài ra, một công tác rất quan trọng là đã rà soát, cắt giảm, đơn giản hóa các TTHC cụ thể có liên quan.

Về lâu dài, Bộ Công thương muốn hướng đến không phải chỉ là việc hôm nay cắt giảm một vài điều kiện, ngày mai đơn giản một vài TTHC mà mục tiêu căn cơ là phải chuyển đổi được tư duy quản lý Nhà nước.

- Ông có nhấn mạnh đến cách thức chuyển từ tiền kiểm sang hậu kiểm, cụ thể điều đó mang lại hiệu quả và tác động như thế nào đến môi trường đầu tư kinh doanh chung?

- Nguyên tắc đầu tiên chúng tôi áp dụng trong quá trình rà soát, cắt giảm là phải “chuyển đổi phương thức quản lý Nhà nước bằng việc chuyển dần sang hậu kiểm trong xây dựng, thực hiện các ĐKKD”. Đây là một phương thức quản lý hiện đại theo thông lệ quốc tế.

Điểm khác biệt giữa quản lý theo ĐKKD hiện nay và theo quy chuẩn, kỹ thuật như thông lệ quốc tế chính là tư duy quản lý Nhà nước. Khi đặt ra ĐKKD như hiện nay, tư duy quản lý Nhà nước sẽ nặng về tiền kiểm, theo đó DN, người dân bắt buộc phải đến cơ quan Nhà nước để thực hiện TTHC. Chính điều này dẫn đến nhiều phức tạp, phiền hà, tốn nhiều chi phí cho người dân, DN. Ngược lại khi có tiêu chuẩn, quy chuẩn rõ ràng, công tác quản lý Nhà nước sẽ thuận lợi hơn cho việc chuyển sang hậu kiểm giúp cho người dân, DN không phải đến cơ quan quản lý Nhà nước để thực hiện TTHC nữa mà họ tự động tuân thủ thực hiện. Cơ quan quản lý chỉ tiến hành kiểm tra, giám sát DN trong quá trình sản xuất, kinh doanh của DN. Cuối cùng, việc áp dụng tiêu chuẩn, quy chuẩn cũng là cơ hội để thực hiện quản lý Nhà nước theo hướng quản lý rủi ro, tăng cường áp dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý Nhà nước.

Cũng xin lưu ý rằng, nhiệm vụ của cơ quan quản lý Nhà nước là phải bảo đảm hài hòa lợi ích của DN đồng thời bảo đảm các lợi ích công cộng, lợi ích của người dân. Do vậy, điều quan trọng là cơ quan quản lý Nhà nước phải có sự chuyển đổi về tư duy quản lý Nhà nước, tăng cường sử dụng các công cụ hiện đại, để vừa bảo đảm thực hiện nhiệm vụ quản lý Nhà nước nhưng với chi phí thấp nhất cho cộng đồng, DN...

- Xin trân trọng cảm ơn Thứ trưởng!

LÊ ĐỨC NGHĨA (thực hiện)