Bước đột phá trong tuyển chọn và bổ nhiệm cán bộ

Thứ Bảy, 07/10/2017, 05:53:08
 Font Size:     |        Print

Mới đây, Ban Tổ chức T.Ư là đơn vị đầu tiên trong số 14 bộ, ban, ngành và 22 địa phương triển khai thực hiện Đề án “Thí điểm đổi mới cách tuyển chọn lãnh đạo, quản lý cấp vụ, cấp sở, cấp phòng” , theo thông báo kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư. 12 đồng chí đủ điều kiện dự thi được chọn tham dự thi tuyển cho ba vị trí chức danh vụ trưởng các vụ: Vụ Chính sách cán bộ, Vụ Cơ sở Đảng và Vụ Địa phương III. Trong hai ngày, các ứng viên lần lượt trình bày tóm tắt Đề án đã lựa chọn thông qua trình chiếu slide và trả lời các câu hỏi chuyên môn từ Hội đồng thi tuyển. Trên cơ sở đó, Hội đồng thi tuyển gồm 11 đồng chí là lãnh đạo một số Ban, Bộ, cơ quan T.Ư, có chuyên môn sâu về lĩnh vực tổ chức cán bộ đã đánh giá, nhận xét và thống nhất lựa chọn ba người có số điểm cao nhất ở ba vị trí dự thi. Quyết định bổ nhiệm đã được trao cho ba ứng viên xuất sắc ngay sau khi có kết quả từ Hội đồng thi.

Thực tế cho thấy việc lựa chọn, sử dụng, bổ nhiệm cán bộ ở nhiều ngành, nhiều cấp, nhiều địa phương vẫn còn tình trạng nể nang, cục bộ, “ưu ái” các đối tượng thân quen… Một số trường hợp đánh giá, bố trí cán bộ chưa thật công tâm, khách quan, có yếu tố “lợi ích nhóm”, bố trí cán bộ không đúng sở trường, năng lực, thậm chí không đủ điều kiện, tiêu chuẩn. Điều này không chỉ ảnh hưởng chất lượng đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý, mà còn làm ảnh hưởng uy tín của cơ quan, đơn vị, kìm hãm sự phát triển của tập thể, ngành, địa phương và cả nước.

Mặc dù đổi mới công tác tuyển chọn mới chỉ là bước đầu, còn cần sự kiểm chứng bằng thực tế công việc sau bổ nhiệm của các ứng viên ở vị trí mới. Tuy nhiên, theo đánh giá của các chuyên gia trong lĩnh vực công tác tổ chức xây dựng Đảng, cũng như một số ứng viên tham dự thi tuyển, cách làm này tạo môi trường cạnh tranh lành mạnh, trao cơ hội phát triển như nhau cho những người đủ tiêu chuẩn; từng bước đổi mới quy trình bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo, quản lý; tránh tình trạng cục bộ khép kín trong công tác quy hoạch, bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo, quản lý. Việc thí điểm đổi mới cách tuyển chọn lãnh đạo, quản lý cấp vụ, cấp sở, cấp phòng là chủ trương đúng đắn của Bộ Chính trị, góp phần phát hiện kịp thời và chọn đúng người có đức, có tài, là bước đột phá quan trọng trong công tác cán bộ. Đối tượng được đăng ký dự tuyển là cán bộ, công chức, viên chức nằm trong quy hoạch ở các chức danh cùng cấp hoặc tương đương, nhưng không giới hạn trong phạm vi cơ quan, đơn vị đó mà được mở rộng ra, bao gồm cán bộ, công chức, viên chức đã được quy hoạch ở các vị trí, chức vụ tương đương, đang làm việc trong cùng bộ, ban, ngành, địa phương nếu đủ điều kiện, tiêu chuẩn quy định. Điều này có ý nghĩa làm tăng tính cạnh tranh trong công tác tuyển chọn cán bộ.

Thực hiện tốt công tác thi tuyển sẽ tạo phương thức, cách làm mới trong quá trình bổ nhiệm, đề bạt cán bộ, bảo đảm khách quan, công tâm, minh bạch, thực chất, đấu tranh với tính hình thức hay tình trạng “quân xanh, quân đỏ” diễn ra lâu nay, đồng thời loại bỏ nạn “chạy ghế, chạy chức”, tình trạng thao túng, lợi ích nhóm và tham nhũng trong công tác cán bộ. Từ đó, tiến tới việc thực hiện tinh gọn bộ máy theo hướng hoạt động hiệu lực, hiệu quả, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của đất nước trong thời kỳ phát triển và hội nhập.

Lê Vy