Hiệu quả của “sửa đổi lối làm việc”

Thứ Sáu, 20/10/2017, 11:10:43
 Font Size:     |        Print
 

Cán bộ, công chức tại bộ phận một cửa phường Mỏ Chè, thành phố Sông Công (tỉnh Thái Nguyên) luôn học tập Bác từ chính nhiệm vụ hằng ngày. Ảnh: NGUYÊN NGỌC

Có rất nhiều bài học kinh nghiệm từ thực tế triển khai các Nghị quyết và Chỉ thị của Trung ương Đảng. Trong đó, sự vận dụng linh hoạt công tác lãnh đạo, chỉ đạo, thay đổi cách nghĩ cách làm, kịp thời “sửa đổi lối làm việc” của cấp ủy các cấp sao cho thật phù hợp với điều kiện từng địa phương đã đem lại nhiều kết quả đáng ghi nhận.

Chuyển biến từ bên trong

Báo Nhân Dân cuối tuần số 42 ra ngày 15-10-2017 đăng bài “Tạo đột phá từ công tác cán bộ”, đề cập những cách làm mới, phù hợp với thực tế địa phương trong thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI và XII) của Đảng. Để có được những chuyển biến tích cực ấy là nhờ cấp ủy mỗi địa phương đã vận dụng linh hoạt công tác lãnh đạo, chỉ đạo trong triển khai Nghị quyết gắn với việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Kết quả bước đầu đạt được sau 5 năm thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XI về “Tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” đã góp phần quan trọng vào việc thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XI của Đảng và Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”. Tuy nhiên, việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh còn có những hạn chế, chưa trở thành việc làm thường xuyên, chưa thành ý thức tự giác của không ít tổ chức đảng, cơ quan, địa phương, đơn vị và một bộ phận cán bộ, đảng viên.

Nhằm “tiếp tục làm cho toàn Đảng, toàn dân, toàn quân nhận thức ngày càng sâu sắc hơn những nội dung cơ bản và giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Bộ Chính trị đã ban hành Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15-5-2016 với nhiều nội dung cụ thể, thiết thực. Nhờ đó, chỉ sau hơn một năm triển khai Chỉ thị, nhiều địa phương đã có nhiều sáng kiến, linh hoạt xây dựng kế hoạch tổ chức học tập, quán triệt và tuyên truyền sâu rộng, thường xuyên, liên tục và có hệ thống bằng nhiều hình thức phong phú, sinh động.

Thực tế tại các tỉnh miền núi và trung du phía bắc cho thấy, một trong những nội dung của Chỉ thị được cấp ủy các cấp tập trung quán triệt là: Tiếp tục xây dựng, hoàn thiện chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, đạo đức công vụ ở từng địa phương, cơ quan, đơn vị với phương châm “sát chức năng, nhiệm vụ, ngắn gọn, dễ nhớ, dễ thực hiện và đánh giá việc thực hiện”. Hoàn thiện chính sách, pháp luật liên quan đến đạo đức công vụ.

Ở nội dung này, nổi bật như các tỉnh: Lào Cai, Lai Châu, Phú Thọ, Tuyên Quang, Thái Nguyên, Vĩnh Phúc,… Các cơ quan tham mưu, giúp việc cho Tỉnh ủy như Ban Tuyên giáo, Ban Tổ chức và Ủy ban Kiểm tra đã phối hợp, triển khai nhanh chóng công tác tuyên truyền, xây dựng nội dung học tập và tiến hành giám sát, kiểm tra.

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Lào Cai trong những năm qua đã kịp thời ban hành các văn bản, biên soạn tài liệu hướng dẫn triển khai việc học tập và làm theo gương Bác; lựa chọn những câu khẩu hiệu ngắn gọn, dễ nhớ, dễ thuộc để treo ở các cơ quan, công sở - có tác dụng giáo dục, tuyên truyền cho mỗi cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ trẻ; đồng thời lấy hiệu quả học tập làm tiêu chí bình xét thi đua hằng năm và đề xuất khen thưởng.

Nhờ chú trọng công tác kiểm tra, đôn đốc thực hiện Chỉ thị, thành phố trẻ Sông Công (tỉnh Thái Nguyên) đã tạo những bước chuyển biến tích cực, mạnh mẽ trong đa số cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong quá trình thực thi công vụ. Hầu hết các phường/xã/thị trấn đều niêm yết số điện thoại của cán bộ, viên chức để người dân tiện liên hệ công việc. Đồng chí Thiệu Hoàng Hà, Bí thư Đảng ủy phường Mỏ Chè (TP Sông Công) cho biết, công tác cải cách hành chính, thái độ phục vụ người dân có nhiều chuyển biến rõ rệt được cấp trên ghi nhận. Cũng nhờ những chuyển biến từ trong nhận thức của mỗi cán bộ, đảng viên đã chuyển hóa thành hành động, có ý thức trách nhiệm cao hơn trong công việc, coi việc của dân như việc của mình nên nhiều việc khó đã được giải quyết.

Coi trọng nội dung “Đề cao trách nhiệm nêu gương, tự giác học trước, làm theo trước để nêu gương của người đứng đầu và cán bộ chủ chốt các cấp, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” cũng đã góp phần tạo sức lan tỏa, tác động mạnh mẽ đến ý thức mỗi cán bộ, đảng viên.

Bài học yêu dân, trọng dân, vì dân

Trước đây mỗi kỳ họp HĐND các cấp, có hàng trăm ý kiến, kiến nghị của cử tri phường Lương Sơn (TP Sông Công, Thái Nguyên) được gửi tới. Nhiều ý kiến nêu nhiều lần chưa được giải quyết, làm mất niềm tin và gây bức xúc trong nhân dân. Trước thực trạng này, Ban Thường vụ Thành ủy đã họp bàn, giao cho UBND thành phố chỉ đạo các cơ quan chuyên môn và địa phương tập trung giải quyết dứt điểm các nội dung liên quan. Bố trí cán bộ tăng cường và trực tiếp làm việc tại cơ sở, nắm bắt tâm tư nguyện vọng của nhân dân và ưu tiên giải quyết những vấn đề cấp bách, khó khăn cho nhân dân. Đặc biệt, lãnh đạo thành phố đã có buổi đối thoại trực tiếp với các đồng chí bí thư, tổ trưởng, trưởng ban mặt trận ở các tổ dân phố để nắm bắt và trả lời. Hàng trăm ý kiến, kiến nghị chính đáng của cử tri đã được thành phố Sông Công giải quyết thỏa đáng theo nguyện vọng của nhân dân nơi đây. Sự thay đổi rõ nét nhất, là sau cuộc đối thoại, đến kỳ họp HĐND phường gần đây nhất chỉ còn 5 ý kiến, kiến nghị của cử tri là chưa được giải quyết do còn vướng mắc trong chính sách quy định chung.

Luôn hướng về nhân dân, phục vụ nhân dân, thực hiện lời dạy của Bác trong công cuộc xây dựng các xã nông thôn mới, thành phố Sông Công đã tạo được khí thế sôi nổi, tham gia hưởng ứng tích cực của nhân dân với các cuộc vận động “Chung tay xây dựng nông thôn mới”. Minh chứng cho điều này là việc người dân tự nguyện đóng góp ngày công lao động, hiến đất xây dựng đường giao thông nông thôn, nhà văn hóa, tạo cảnh quan môi trường xanh, sạch… Tất cả đều được hoàn thành theo phương thức Nhà nước và nhân dân cùng làm, trong đó người dân làm chủ thể.

Tại tỉnh Phú Thọ, “sửa đổi lối làm việc” đã gắn trực tiếp với việc sắp xếp lại một số đơn vị sự nghiệp công lập cấp tỉnh, huyện; cán bộ cấp xã và cán bộ không chuyên trách khu dân cư. Đến nay, cấp tỉnh đã giảm được 29 đơn vị sự nghiệp công lập và 6 phòng trực thuộc các sở, ngành (giảm được 35 cấp trưởng phòng, giám đốc trung tâm, hiệu trưởng và tương đương).

Cùng với việc tổ chức, sắp xếp lại bộ máy tinh gọn, phát huy hiệu lực, hiệu quả; học Bác còn phải thấm nhuần phong cách tư duy độc lập, tự chủ, sáng tạo, luôn gắn chặt lý luận với thực tiễn; phong cách ứng xử văn hóa, tinh tế, đầy tính nhân văn, thấm đậm tinh thần yêu dân, trọng dân, vì dân. Bởi có yêu dân, trọng dân, cán bộ mới biết giữ chữ tín, nói đi đôi với làm, không ngại trao đổi, sẵn sàng đối thoại với nhân dân.

Công tác đối thoại, chia sẻ thông tin, minh bạch hóa các nhiệm vụ công vụ để người dân giám sát, phản biện thời gian qua đã luôn được Tỉnh ủy Lào Cai coi trọng. Ban đầu là mỗi quý, rút xuống hằng tháng, và bây giờ là mỗi tuần các ban, ngành của tỉnh phối hợp dành một giờ đồng hồ để cung cấp thông tin cho báo chí và cả người dân quan tâm. Bà Hà Thị Nga, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy cho biết thêm: Với Thường trực Tỉnh ủy mỗi năm phải trực tiếp đối thoại với người dân hai lần; còn các cấp địa phương, ban, ngành, đoàn thể cũng phải tổ chức đối thoại khi có thắc mắc, kiến nghị. “Để tạo sự đồng thuận, kinh nghiệm của Lào Cai là không có con đường nào khác ngoài đối thoại với dân” - Bà Nga chia sẻ.

Vận dụng linh hoạt phương pháp đối thoại, lãnh đạo tỉnh Yên Bái cũng đã đưa ra và duy trì sáng kiến tổ chức các buổi “Cà-phê doanh nhân”. Đây là các cuộc họp mang tính chất cởi mở để các nhà lãnh đạo lắng nghe tâm tư, nguyện vọng, giải quyết những vướng mắc cho doanh nghiệp.

Sau hơn một năm cụ thể hóa các nội dung của Chỉ thị 05-CT/TW, nhiều địa phương xác định khâu đột phá gắn với nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, xóa đói, giảm nghèo, chăm lo đời sống nhân dân theo tư tưởng của Bác; đề ra những giải pháp thiết thực, giải quyết được nhiều vấn đề nổi cộm, bức xúc, tồn đọng nhiều năm, như: giải phóng mặt bằng, đền bù đất đai, thực hiện chế độ, chính sách, cải cách thủ tục hành chính... được nhân dân ghi nhận.

Nếu ai có dịp về các địa phương, đến các tỉnh miền núi và trung du phía bắc thời gian này, tận mắt chứng kiến các đồng chí lãnh đạo huyện thế hệ 7X, lãnh đạo xã thế hệ 8X - sẽ cảm nhận được bầu nhiệt huyết của những người trẻ. Họ chẳng chịu ngồi trong phòng lạnh, mà sẵn sàng lên nương, xuống suối cùng bà con. Trước mỗi Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng, những cán bộ trẻ ấy đều trăn trở, nghĩ sao cho ra cách đưa các chủ trương vĩ mô vào cuộc sống, sao cho phù hợp với tình hình thực tế địa phương. Họ, những người trẻ, cũng không ngần ngại bày tỏ ý kiến, tham mưu cho cấp trên hoàn thiện hơn các chủ trương, chính sách.

Huy Thắng - Hồng Thiện

Chia sẻ