Kỳ họp thứ tư, Quốc hội khóa XIV

Phá vỡ lực cản để cải cách tổ chức bộ máy

Thứ Bảy, 04/11/2017, 03:57:06
 Font Size:     |        Print

Vấn đề được cử tri và nhân dân cả nước quan tâm trong tuần làm việc thứ hai này của Quốc hội là công tác giám sát tối cao việc thực hiện chính sách, pháp luật về cải cách tổ chức bộ máy hành chính Nhà nước (TCBMHCNN) giai đoạn 2011 - 2016. Nhiều đại biểu Quốc hội (ÐBQH) đã thẳng thắn góp ý vào Báo cáo của Chính phủ và Báo cáo của Ðoàn giám sát, trao đổi, thảo luận tại Hội trường về các hạn chế, yếu kém cũng như nguyên nhân của những yếu kém trong tổ chức bộ máy công quyền hiện nay.

Những năm qua, việc triển khai các chủ trương về cải cách TCBMHCNN tuy có những chuyển biến, song kết quả đạt được chưa đáp ứng yêu cầu thực tiễn. Các cử tri vẫn thường xuyên phản ánh tình trạng cồng kềnh, chồng chéo trong tổ chức bộ máy; hiện tượng nhiêu khê, sách nhiễu của một bộ phận cán bộ, công chức xảy ra ở không ít nơi, gây phiền hà cho người dân mỗi khi có việc phải tìm đến “cửa công”.

Cải cách tổ chức bộ máy gắn liền với tinh giản biên chế cũng đã được nhiều cơ quan tiến hành; song bên cạnh một số đơn vị có những cách làm sáng tạo nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong xử lý công việc, thì vẫn tồn tại tình trạng “bộ máy ngày càng phình to” ở không ít đơn vị. Hẳn nhiều người còn nhớ tại kỳ họp trước, Trưởng ban Tổ chức Trung ương, ÐBQH tỉnh Quảng Ninh Phạm Minh Chính đặt vấn đề, chỉ cần tinh giản biên chế hai năm, sẽ có hơn 20.000 tỷ đồng để giải phóng mặt bằng sân bay Long Thành. Ðiều đó cho thấy, chi phí để vận hành bộ máy hành chính cồng kềnh đã kéo dài từ nhiều nhiệm kỳ, trở thành gánh nặng lớn cho ngân sách và xã hội. Cải cách tổ chức bộ máy đang là yêu cầu bức thiết.

Bài học thực tiễn giai đoạn 2011-2016 được Ðoàn giám sát của Quốc hội chỉ ra: Việc ban hành văn bản thể chế hóa chủ trương, chính sách của Ðảng còn chậm và chưa đầy đủ. Tình trạng cục bộ, vì lợi ích ngành trong quá trình xây dựng văn bản pháp luật về tổ chức bộ máy của các cơ quan vẫn còn tồn tại. Người đứng đầu và cán bộ làm công tác tham mưu về xây dựng pháp luật ở một số bộ, ngành, địa phương còn chưa thấu suốt tinh thần cải cách, thiếu kiên quyết, mạnh dạn trong tham mưu, xây dựng văn bản theo chủ trương cải cách TCBMHCNN nên có những văn bản chưa phù hợp với thực tế, chậm sửa đổi, bổ sung.

Thêm nữa, trách nhiệm ban hành văn bản pháp luật về cải cách TCBMHCNN được giao cho quá nhiều cơ quan nhưng công tác phối hợp, rà soát, kiểm tra việc ban hành văn bản và vai trò tham mưu của cơ quan đầu mối về TCBMHCNN chưa được phát huy.

Cùng với đó, công tác thanh tra, kiểm tra việc thực hiện chính sách pháp luật, phát hiện và xử lý các vi phạm về cải cách TCBMHCNN chưa được tiến hành thường xuyên, kịp thời, nghiêm túc, còn thiếu tính toàn diện, tập trung chủ yếu ở cấp cơ sở và mang tính hình thức.

Đồng tình với Báo cáo của Ðoàn giám sát, tại phòng họp Diên Hồng, nhiều ÐBQH đã thảo luận sôi nổi, tập trung đề xuất các biện pháp, giải pháp. Trong đó, cải cách TCBMHCNN phải gắn với đổi mới hệ thống chính trị; thực hiện đồng bộ với cải cách thể chế, phân cấp, phân quyền; đẩy mạnh xã hội hóa hoạt động dịch vụ công.

Cải cách TCBMHCNN phải được thực hiện đồng bộ, đặt trong tổng thể đổi mới tổ chức và hoạt động của cả hệ thống chính trị, gồm bộ máy nhà nước (lập pháp, hành pháp, tư pháp), cơ quan đảng, đoàn thể, tổ chức chính trị - xã hội ở cả trung ương và địa phương. Làm tốt được điều này sẽ giúp cho việc thực hiện chủ trương nhất thể hóa hoặc sáp nhập một số cơ quan có nhiệm vụ tương đồng, thực hiện việc kiêm nhiệm một số chức danh để tinh gọn bộ máy, giảm biên chế sẽ sớm thành công và mang lại hiệu quả thiết thực.

Theo đó, thực hiện tinh giản biên chế phải gắn với rà soát vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và biên chế hiện có các cơ quan nhà nước ở Trung ương, địa phương để có sự điều chỉnh, sắp xếp lại bộ máy biên chế, quy định lại nhiệm vụ, quyền hạn cho phù hợp, bảo đảm cơ quan hành chính nhà nước được tổ chức tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả theo nguyên tắc “việc nhà nước đến đâu, bộ máy quản lý đến đó”, tránh cồng kềnh bộ máy, ôm đồm về nhiệm vụ và quá nhiều biên chế không cần thiết.

Giải pháp tăng cường sự tham gia của xã hội vào cải cách TCBMHCNN cũng nhận được sự quan tâm, thảo luận của các ÐBQH. Nhiều ý kiến cho rằng, cần đẩy mạnh hơn nữa việc chuyển giao những công việc mà cơ quan hành chính nhà nước không nên làm hoặc làm hiệu quả thấp cho xã hội, các tổ chức xã hội đảm nhận; cơ quan nhà nước tập trung thực hiện tốt nhiệm vụ quản lý nhà nước, góp phần giảm bớt số lượng biên chế viên chức nhà nước, thu gọn đầu mối quản lý, giảm ngân sách nhà nước.

Trong giai đoạn 2011-2016, Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương đã có nhiều nỗ lực và quyết tâm thực hiện những chủ trương lớn của Ðảng và Nhà nước về cải cách tổ chức bộ máy hành chính. Khắc phục những khó khăn, rào cản, với những nỗ lực thời gian qua của Chính phủ, hy vọng rằng quá trình cải cách tổ chức bộ máy hành chính sẽ đạt nhiều kết quả quan trọng, góp phần thúc đẩy sự phát triển của đất nước.

Không thể chậm trễ hơn, là ý kiến của nhiều ÐBQH cũng là sự trông đợi của cử tri, đòi hỏi thời gian tới, Quốc hội, Chính phủ và các đoàn thể chính trị - xã hội sớm có những quyết sách mạnh mẽ, kế hoạch hành động nhằm cụ thể hóa chủ trương của Ðảng, theo tinh thần Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương khóa XII “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”.

Hồng Châu

Chia sẻ