Bác Hồ trong trái tim vị tướng trận mạc

Ở tuổi 70, hằng ngày Thượng tướng, Viện sĩ, Anh hùng LLVT Nguyễn Huy Hiệu vẫn đến văn phòng làm việc. Thực tế, ông đã được nghỉ hưu cách đây 5 năm, nhưng vốn là một vị "tướng trận", quen xông xáo, là nhà khoa học đam mê công việc, ông chưa muốn nghỉ ngơi. Ðó là lý do hằng ngày ông vẫn đến văn phòng nghiên cứu khoa học quân sự, nghệ thuật chiến tranh. Tiếp thu được những điều hay ông lại trao đổi với các tướng lĩnh đương nhiệm.  (20/05/2017)

TIN BÀI KHÁC