TIN BÀI KHÁC

Vườn yên tĩnh

  24/11/2018
 

Lòng mẹ

  24/11/2018
 

Xanh mãi trang đời

  24/11/2018
 

Thơ

  10/11/2018
Mong thu chầm chậm… 

Lên Đồng Văn

  06/10/2018
Chưa lên cao nguyên lòng đã bồi hồi đá Bài thơ đá đất trời viết xuống Hà Giang 

Lời ru

  27/09/2018
 

Thiếp trong tay mẹ Tóc vừa chạm phai

  27/09/2018
(Cho những đôi chân, những bàn tay không còn vẹn như ngày trời sinh) Ta mơ thấy vẹn bàn tay Bàn tay mẹ đã cho ngày trời sinh  

Mùa thu

  20/09/2018
NGUYỄN TRÁC Mùa thu như chiếc lá sen che nghiêng mặt đất hương lên thơm nồng có anh ếch cốm ra đồng trông trăng tưởng bánh vừng vòng mẹ cho. 

Đêm ấy rừng thu

  15/09/2018
 

Mật ngữ Quy Nhơn

  15/09/2018
 

Khúc thu

  06/09/2018
Cho tôi một cốc mùa thu