Việt Nam là quê hương của tôi!

  10/07/2015
Tôi từng đến Việt Nam và đóng quân tại Đà Nẵng trong những năm 1970-1971. Hồi đó tôi 18 tuổi, thuộc đội quân lính thủy đánh bộ Mỹ. Trước khi đến đất nước các bạn, Chính phủ Mỹ nói rằng, chúng tôi đến để cứu đất nước các bạn. Nhưng sau khi chứng kiến những gì diễn ra, đối mặt sự khốc liệt và tàn nhẫn của chiến tranh, tôi nhận ra việc mình đang làm là không đúng. Tôi quay về Mỹ năm 1972. Nhưng trong tâm trí, tôi vẫn cảm thấy mình còn món nợ lớn đối với Việt Nam, về những gì mà những người Mỹ đã gây ra cho đất nước các bạn. Tôi quyết định trở lại Việt Nam năm 2001.