Tám tháng xuất siêu 2,45 tỷ USD

Tám tháng xuất siêu 2,45 tỷ USD

NDĐT – Ngày 30-8, Tổng cục Thống kê cho biết, cán cân thương mại hàng hóa tháng 8 ước tính xuất siêu 200 triệu USD, tính chung tám tháng xuất siêu 2,45 tỷ USD (cùng kỳ năm 2015 nhập siêu 3,6 tỷ USD), trong đó khu vực trong nước nhập siêu 12,73 tỷ USD và khu vực FDI (kể cả dầu thô) xuất siêu 15,18 tỷ USD.