Kỷ niệm một năm ngày phát sóng Truyền hình Nhân Dân

Kỷ niệm một năm ngày phát sóng Truyền hình Nhân Dân

NDĐT – Sáng 25-8, Báo Nhân Dân tổ chức lễ kỷ niệm một năm phát sóng chính thức Truyền hình Nhân Dân (1-9-2015 – 1-9-2016). Dự lễ kỷ niệm có đại diện lãnh đạo báo Nhân Dân qua các thời kỳ, Ban Biên tập, Đảng ủy, Liên Chi hội nhà báo Báo Nhân Dân, các phóng viên, biên tập viên, kỹ thuật viên truyền hình Nhân Dân. Sau một năm phát sóng chính thức, Truyền hình Nhân Dân bước đầu đã thực hiện được những mục tiêu quan trọng, đặt nền móng cho sự hình thành và phát triển một kênh truyền hình mới mang tiếng nói của Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam.