Tăng tốc thu ngân sách

Trong 11 tháng qua, thu ngân sách nhà nước (NSNN) đã đạt những kết quả tương đối khả quan. Tuy nhiên, với số thu mới đạt 88,9% dự toán, trong khi chỉ còn 20 ngày nữa là kết thúc năm tài chính, đòi hỏi cơ quan thuế các cấp cần nỗ lực tăng tốc để về đích an toàn.