“Những việc cần làm ngay” và sức sống lan tỏa

“Những việc cần làm ngay” và sức sống lan tỏa

NDĐT – Gần 30 năm trước, ngày 25-5-1987, Báo Nhân Dân đăng trên trang nhất bài viết với hàng tít đậm Những việc cần làm ngay, tác giả ký tên N.V.L. Những bài báo đấu tranh chống tiêu cực ngày ấy của Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh có ảnh hưởng mạnh mẽ, tạo nên “cú hích” trong toàn xã hội, và lan tỏa sức sống đến tận hôm nay…