Lượng khách du lịch đến Phong Nha - Kẻ Bàng tăng cao

Lượng khách du lịch đến Phong Nha - Kẻ Bàng tăng cao

NDĐT- Từ ngày 30-4 đến 2-5, có khoảng 50 nghìn người đổ về các điểm du lịch tại Quảng Bình, trong đó tập trung chủ yếu ở Di sản thiên nhiên thế giới Phong Nha - Kẻ Bàng. Có những điểm du lịch ở Phong Nha như sông Chày - hang Tối tăng 280% so với cùng kỳ, suối nước Moọc tăng 300%.