“Chia lửa” với báo chí trong công tác phòng, chống tham nhũng

“Chia lửa” với báo chí trong công tác phòng, chống tham nhũng

NDĐT - “Mặt trận Tổ quốc Việt Nam muốn "chia lửa" với báo chí và cùng phối hợp để công cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng bước sang trang mới, để gìn giữ sự tươi đẹp của đất nước”.