Xây dựng đội ngũ doanh nhân lớn mạnh, đủ năng lực, trình độ tham gia mạng sản xuất, chuỗi giá trị toàn cầu

Xây dựng đội ngũ doanh nhân lớn mạnh, đủ năng lực, trình độ tham gia mạng sản xuất, chuỗi giá trị toàn cầu

Ngày 7-1, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã gặp mặt thân mật 115 đại biểu doanh nghiệp tiêu biểu được Tạp chí Cộng sản phối hợp Bộ Công thương, Ban Chỉ đạo liên ngành hội nhập quốc tế về kinh tế bình chọn và vinh danh trong Chương trình “Doanh nghiệp hội nhập và phát triển”.