Trân quý những tấm lòng nơi vùng lũ Quảng Bình

Trân quý những tấm lòng nơi vùng lũ Quảng Bình

NDĐT - Giờ đây, trên các ngả đường dẫn đến vùng lũ Quảng Bình, chúng tôi bắt gặp rất nhiều chuyến xe nghĩa tình mang biển số của rất nhiều địa phương, nhiều giọng nói đến từ các vùng miền nhưng có chung một mục đích: hỗ trợ, sẻ chia khó khăn với người dân bị thiệt hại do lũ lụt.