Xử lý dứt điểm việc tranh chấp để giữ rừng Tây Nguyên

NDĐT - Theo Ban Chỉ đạo Tây Nguyên, qua kiểm tra cho thấy, UBND các cấp và Ban quản lý rừng phòng hộ để mất rừng nhiều nhất. Cụ thể, UBND các cấp để mất 209.993 ha; các Ban quản lý rừng để mất 112.130 ha; doanh nghiệp nhà nước để mất 87.192 ha; hộ gia đình để mất 25.553 ha; các tổ chức kinh tế để mất 23.446 ha; các đơn vị vũ trang để mất 21.436 ha; cộng đồng dân cư để mất 5.167 ha và các tổ chức khác để mất 2.179 ha...