Đẩy mạnh xây dựng nông thôn mới gắn với tái cơ cấu nông nghiệp, cải thiện đời sống nhân dân

Đẩy mạnh xây dựng nông thôn mới gắn với tái cơ cấu nông nghiệp, cải thiện đời sống nhân dân

Ngày 30-9, tại Hà Nội, Ban Chỉ đạo Trung ương các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016-2020 (Ban Chỉ đạo) tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG) xây dựng nông thôn mới (XDNTM) và phát động thi đua cả nước chung sức XDNTM giai đoạn 2016-2020. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì hội nghị; đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Trưởng Ban Chỉ đạo đồng chủ trì; cùng dự có đại diện lãnh đạo các bộ, ban, ngành, cơ quan T.Ư.