Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng hội kiến các nhà lãnh đạo In-đô-nê-xi-a

Ngày 22-8, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đến sân bay quốc tế Xu-các-nô Hát-ta ở thủ đô Gia-các-ta, bắt đầu chuyến thăm chính thức CH In-đô-nê-xi-a theo lời mời của Tổng thống G.Uy-đô-đô.