Các tỉnh ven biển phía bắc khẩn trương phòng chống bão

Các tỉnh ven biển phía bắc khẩn trương phòng chống bão

NDĐT – Rà soát các công trình ven biển trọng điểm, khẩn trương sơ tán, di dời tàu thuyền, hướng dẫn người dân chằng chống nhà cửa, neo đậu tàu thuyền, sơ tán người dân còn ở trong các phương tiện lồng bè, chòi canh, khu vực nuôi trồng thủy sản..., chuẩn bị tốt nhất để đối phó với cơn bão số 1… Đó là những việc mà chính quyền địa phương và người dân các tỉnh dọc vùng duyên hải phía bắc đang ráo riết thực hiện trước khi bão số 1 đổ bộ.