Buộc trường tiểu học Tân Dân hoàn trả hơn 700 triệu đồng lạm thu

Thứ Năm, 02/11/2017, 04:15:11
 Font Size:     |        Print
 

Trường tiểu học Tân Dân.

NDĐT - Trước ngày 15-11, Trường tiểu học Tân Dân (huyện An Lão) phải hoàn trả số tiền hơn 738,13 triệu đồng thu sai quy định, lạm thu cho phụ huynh học sinh. Đó là chỉ đạo mới nhất của UBND huyện An Lão (TP Hải Phòng) trước việc Trường tiểu học Tân Dân tổ chức thu tiền của học sinh trong tổ chức học thêm, học hè… sai quy định.

Đồng thời, UBND huyện An Lão sẽ xem xét làm rõ trách nhiệm của Ban Giám hiệu nhà trường và các cá nhân liên quan để xử lý theo quy định.

Sáng 2-11, UBND huyện An Lão (TP Hải Phòng) cho biết, trước dư luận phản ánh về tình hình thu sai, lạm thu tại Trường tiểu học Tân Dân, UBND huyện đã tổ chức kiểm tra, xác minh vụ việc. Kết quả bước đầu cho thấy, trong hai năm học 2015-2016 và 2016-2017, trường đã tổ chức thu các khoản của học sinh sai quy định, gồm: 562,43 triệu đồng tiền học thêm; 120,4 triệu đồng tiền sinh hoạt hè và học hè của năm học 2015-2016; 55,3 triệu đồng tiền kỹ năng sống tháng thứ 9 của năm học 2015-2016.

UBND huyện An Lão đã yêu cầu Trường tiểu học Tân Dân phải hoàn trả số tiền trên cho phụ huynh học sinh trước ngày 15-11. Đồng thời, giao cho UBND xã Tân Dân có trách nhiệm kiểm tra, giám sát, đôn đốc trường thực hiện.

Đối với Ban giám hiệu Trường tiểu học Tân Dân và các cá nhân liên quan, sau khi khắc phục hậu quả, hoàn trả tiền cho phụ huynh học sinh, UBND huyện An Lão sẽ xem xét làm rõ trách nhiệm và xử lý theo quy định.

Cùng với đó, UBND huyện An Lão yêu cầu Trường tiểu học Tân Dân và các trường công lập thuộc huyện rà soát, tổng hợp, báo cáo đầy đủ về UBND huyện qua phòng Tài chính- Kế hoạch và Phòng Giáo dục và Đào tạo về các khoản thu của năm học 2017-2018.

UBND huyện An Lão nghiêm cấm thu những khoản thu không đúng quy định; những khoản thu tự nguyện, thỏa thuận phải được bàn bạc, thống nhất và đồng thuận của phụ huynh học sinh. UBND huyện sẽ xử lý nghiêm đối với các trường cố tình làm sai quy định.

UBND huyện An Lão cũng đã yêu cầu Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện tăng cường công tác quản lý chuyên môn, có biện pháp ngăn chặn kịp thời những trường hợp tổ chức dạy thêm, học thêm trái quy định.

NGÔ QUANG DŨNG

Chia sẻ