Chuyển giao dự án xây dựng Đại học Quốc gia Hà Nội

Chủ Nhật, 24/12/2017, 19:27:15
 Font Size:     |        Print

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã ký Quyết định 2068/QĐ-TTg, chuyển giao dự án đầu tư xây dựng Đại học Quốc gia Hà Nội tại Hòa Lạc từ Bộ Xây dựng sang Đại học Quốc gia Hà Nội; giao Bộ Xây dựng chủ trì, phối hợp Đại học Quốc gia Hà Nội thực hiện việc chuyển giao nguyên trạng dự án trong thời hạn không quá 60 ngày theo đúng quy định hiện hành.

Đại học Quốc gia Hà Nội sẽ có quy mô khoảng 60 nghìn sinh viên, 3.500 học sinh chuyên và khoảng 6.550 cán bộ, nhân viên. Về quy mô xây dựng, đến năm 2025 bảo đảm đáp ứng cho tám trường đại học, năm khoa trực thuộc, năm viện nghiên cứu trực thuộc, 10 trung tâm đào tạo nghiên cứu khoa học và các trung tâm nghiên cứu liên hợp, 10 đơn vị phục vụ và các trung tâm phục vụ khác; tổng diện tích khoảng 1,923 triệu m2 sàn xây dựng và hệ thống hạ tầng kỹ thuật đồng bộ hoàn chỉnh.

Đại học Quốc gia Hà Nội là cơ quan quyết định đầu tư các dự án thành phần thuộc dự án, chịu trách nhiệm triển khai thực hiện dự án theo đúng quy định của pháp luật.

PV

Chia sẻ

TIN BÀI CÙNG CHUYÊN MỤC