Quốc hội đồng ý triển khai chương trình giáo dục phổ thông mới theo hình thức cuốn chiếu

Thứ Ba, 21/11/2017, 10:20:35
 Font Size:     |        Print
 

Các đại biểu Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết và hai luật trong chiều 21-11.

NDĐT – Quốc hội đồng ý cho phép lùi thời gian và thực hiện phương thức triển khai cuốn chiếu tuần tự chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông mới; thời hạn bắt đầu áp dụng chậm nhất là từ năm học 2020-2021 đối với cấp tiểu học, từ năm học 2021-2022 đối với cấp trung học cơ sở và từ năm học 2022-2023 đối với cấp trung học phổ thông.

Chiều 21-11, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết điều chỉnh lộ trình thực hiện đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông cùng Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cơ quan đại diện nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ở nước ngoài và Luật Thủy sản (sửa đổi).

Quốc hội đã nghe Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội Nguyễn Văn Giàu trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cơ quan đại diện nước CHXHCN Việt Nam ở nước ngoài.

Luật Cơ quan đại diện nước CHXHCN Việt Nam ở nước ngoài sửa đổi, bổ sung một số điều,trong đó đáng chú ý là hai điều liên quan đến bổ sung một số chế độ bảo đảm chi phí đi lại trong trường hợp cha, mẹ của thành viên cơ quan đại diện (CQĐD), cha, mẹ của vợ hoặc chồng, vợ hoặc chồng, con chết trong nhiệm kỳ công tác và hỗ trợ một phần học phí tại quốc gia sở tại và chi phí bảo hiểm khám, chữa bệnh cho con chưa thành niên đi theo thành viên CQĐD, và tiêu chuẩn thành viên cơ quan đại diện.

446 đại biểu đã tham gia biểu quyết và tán thành, chiếm tỷ lệ 90,94%, tỷ lệ tuyệt đối trong số các đại biểu tham gia phiên biểu quyết.

Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 1-7-2018.

Quốc hội cũng đã nghe Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội Phan Thanh Bình trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu ý kiến đại biểu Quốc hội về dự thảo Nghị quyết điều chỉnh lộ trình thực hiện Nghị quyết số 88/2014/QH13 ngày 28-11-2014 của Quốc hội về đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông.

Quốc hội cũng đã nghe Phó Tổng Thư ký Quốc hội Hoàng Thanh Tùng trình bày dự thảo Nghị quyết điều chỉnh lộ trình thực hiện Nghị quyết số 88/2014/QH13 ngày 28-11-2014 của Quốc hội về đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông (GDPT).

Qua thảo luận, phiếu xin ý kiến, hầu hết các đại biểu Quốc hội đồng ý lùi thời gian thực hiện Nghị quyết 88 và thay đổi triển khai chương trình, sách giáo khoa GDPT mới theo hình thức cuốn chiếu tuần tự, năm đầu tiên áp dụng với lớp đầu cấp tiểu học, năm thứ hai đối với lớp đầu cấp trung học cơ sở và năm thứ ba với lớp đầu cấp trung học phổ thông. Hoàn thành quá trình áp dụng chương trình, sách giáo khoa GDPT mới sau 5 năm kể từ năm bắt đầu triển khai.

Về thời điểm bắt đầu triển khai chương trình, sách giáo khoa GDPT mới, có hai loại ý kiến: Nhiều đại biểu đồng tình với phương án Chính phủ đề xuất, bắt đầu thực hiện chương trình, sách giáo khoa GDPT mới từ năm học 2019 -2020, lùi một năm so với thời gian quy định trong Nghị quyết 88 (Phương án 1).

Tuy nhiên, nhiều đại biểu đề nghị bắt đầu áp dụng chương trình, sách giáo khoa mới từ năm học 2020-2021, lùi hai năm (Phương án 2) vì thực tế thời gian qua các công việc đều chậm tiến độ, trong khi phần việc còn lại là rất lớn, đòi hỏi nhiều thời gian chuẩn bị để bảo đảm chất lượng triển khai chương trình.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã gửi phiếu xin ý kiến các đại biểu về cả hai nội dung này nhưng kết quả cho thấy, cả hai phương án, chưa có phương án nào có hơn 50% tổng số đại biểu Quốc hội bày tỏ chính kiến.

Vì thế, UBTVQH đề nghị Quốc hội cho quy định về lộ trình áp dụng theo hướng Quốc hội đồng ý cho phép lùi thời gian và thực hiện phương thức triển khai cuốn chiếu tuần tự chương trình, sách giáo khoa GDPT mới; thời hạn bắt đầu áp dụng chậm nhất là từ năm học 2020-2021 đối với cấp tiểu học, từ năm học 2021-2022 đối với cấp trung học cơ sở và từ năm học 2022-2023 đối với cấp trung học phổ thông.

Dự thảo Nghị quyết cũng được đổi tên thành “Nghị quyết Điều chỉnh lộ trình thực hiện chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông theo Nghị quyết số 88/2014/QH13 ngày 28-11-2014 của Quốc hội về đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông”.

Đã có 445 đại biểu tham gia biểu quyết, 438 đại biểu tán thành, chiếm 90,63%, có sáu đại biểu không tán thành và một đại biểu không biểu quyết.

Cũng trong chiều 21-11, Quốc hội đã nghe Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội Phan Xuân Dũng trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Thủy sản (sửa đổi).

Luật Thủy sản (sửa đổi) chỉnh lý, sửa đổi những nội dung sau: nguyên tắc hoạt động thủy sản, chính sách của Nhà nước trong hoạt động thủy sản, đồng quản lý trong bảo vệ nguồn lợi thủy sản, Quỹ bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản, cấp phép cho đối tượng người nước ngoài nuôi trồng thủy sản trên biển, kiểm ngư…

Dự thảo Luật sau khi tiếp thu, chỉnh lý gồm 9 chương, 105 điều.

Đã có 441 đại biểu tham gia biểu quyết, có 437 đại biểu tán thành, chiếm 89%, ba đại biểu không tán thành và một đại biểu không biểu quyết.

Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 1-1-2019. Luật Thủy sản số 17/2003/QH11 hết hiệu lực kể từ ngày Luật này có hiệu lực thi hành.

TUYẾT LOAN. Ảnh: TRẦN HẢI

Chia sẻ