Hiệu trưởng trường phổ thông cần có 5 tiêu chuẩn với 21 tiêu chí

Thứ Ba, 06/02/2018, 03:01:59

NDĐT- Dự thảo "Thông tư Ban hành quy định Chuẩn hiệu trưởng trường phổ thông” vừa được Bộ GD-ĐT đưa ra lấy ý kiến, trong đó, quy định về Chuẩn hiệu trưởng trường phổ thông, bao gồm: Chuẩn hiệu trưởng trường phổ thông; quy định đánh giá, xếp loại hiệu trưởng trường phổ thông theo Chuẩn.

Hiệu trưởng trường phổ thông cần có 5 tiêu chuẩn với 21 tiêu chí

Hiệu trưởng Trường tiểu học Phan Chu Trinh (Ba Đình, Hà Nội) chào đón học sinh tại cổng trường trong ngày khai giảng. (Ảnh minh họa: Lê Hà)

Quy định này áp dụng đối với hiệu trưởng, phó hiệu trưởng các cơ sở giáo dục phổ thông. Chuẩn hiệu trưởng trường phổ thông nhằm phát triển phẩm chất, năng lực quản trị trường học của hiệu trưởng trường phổ thông, làm căn cứ để hiệu trưởng, phó hiệu trưởng trường phổ thông tự đánh giá, tự phấn đấu, học tập nâng cao phẩm chất, năng lực, đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục phổ thông; Các cơ quan quản lý giáo dục đánh giá, sử dụng kết quả đánh giá nhằm xây dựng và thực hiện chế độ, chính sách phát triển đội ngũ cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông; Các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông phát triển chương trình và tổ chức đào tạo, bồi dưỡng đáp ứng nhu cầu học tập của cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông và các cơ quan quản lý nhà nước về giáo dục.

Chuẩn hiệu trưởng trường phổ thông gồm: Tiêu chuẩn Phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống (3 tiêu chí); Tiêu chuẩn Năng lực chuyên môn, nghiệp vụ và ngoại ngữ, tin học (3 tiêu chí); Tiêu chuẩn Năng lực quản trị nhà trường (8 tiêu chí); Tiêu chuẩn Năng lực xây dựng môi trường giáo dục dân chủ (2 tiêu chí); Tiêu chuẩn Năng lực phát triển quan hệ xã hội (5 tiêu chí).

Dự thảo cũng đưa ra hướng dẫn đánh giá, xếp loại hiệu trưởng trường phổ thông theo chuẩn. Theo quy định, đánh giá hiệu trưởng trường phổ thông theo Chuẩn sử dụng các nguồn thông tin sau: Ý kiến tự đánh giá của hiệu trưởng, ý kiến của tập thể giáo viên, nhân viên trong trường; ý kiến của cha mẹ học sinh, cộng đồng, ý kiến đánh giá, kết luận của cơ quan quản lý giáo dục cấp trên trực tiếp

Mỗi năm học, hiệu trưởng, phó hiệu trưởng tự đánh giá một lần/năm học và thực hiện đánh giá bởi cơ quan cấp trên đánh giá 3 năm /1 lần (đánh giá giữa nhiệm kỳ và cuối nhiệm kỳ hiệu trưởng).

THANH XUÂN