Tập huấn giáo viên

Thứ Hai, 12/02/2018, 19:32:33

Chia sẻ về nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên, giám đốc sở giáo dục và đào tạo (GD và ÐT) một địa phương cho biết: Những năm gần đây, trong tập huấn đổi mới phương pháp dạy học, giáo viên đã vất vả rồi; thời gian tới, khi đổi mới chương trình, sách giáo khoa thì không biết giáo viên còn chịu gánh nặng tập huấn đến đâu nữa?

Về nguyên tắc, việc tập huấn đổi mới, nâng cao chuyên môn, nghiệp vụ cho giáo viên là cần thiết, nhưng phải được triển khai phù hợp, hiệu quả. Mỗi năm, Bộ GD và ÐT cùng các đơn vị liên quan tổ chức khoảng từ năm đến bảy đợt tập huấn, mỗi đợt triệu tập năm đến 10 người là giáo viên cốt cán các trường trong tỉnh. Tuy nhiên, phần lớn các đợt tập huấn dồn vào tháng cuối năm, là cao điểm hoạt động chuyên môn, giáo viên phải chuẩn bị kết thúc học kỳ I, chuẩn bị học kỳ II. Vì vậy, việc đi tập huấn ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động chuyên môn ở các trường. Ðấy là chưa kể việc tập huấn tập trung chủ yếu là giới thiệu phương pháp mới chứ ít có trao đổi, trải nghiệm cho nên hiệu quả chưa cao. Ðáng lẽ, Bộ GD và ÐT nên tổ chức vào dịp hè.

Tập huấn, bồi dưỡng đổi mới nội dung phương pháp dạy học cho đội ngũ giáo viên là việc làm cần thiết. Nhất là trong bối cảnh hiện nay toàn ngành giáo dục đang tích cực chuẩn bị triển khai chương trình, sách giáo khoa mới nhằm thực hiện hiệu quả đổi mới căn bản, toàn diện GD và ÐT. Tuy nhiên, việc tập huấn, bồi dưỡng đội ngũ giáo viên lâu nay vẫn nặng về hình thức mà kém hiệu quả, chưa gắn với nhu cầu thiết thực của đội ngũ giáo viên, thậm chí tập huấn như là dịp để "xả hơi" nhiều hơn là hoạt động nâng cao chuyên môn, nghiệp vụ. Nếu đổi mới chương trình, sách giáo khoa, sẽ không chỉ có giáo viên cốt cán mà hơn một triệu giáo viên cả nước sẽ được bồi dưỡng, tập huấn đổi mới. Vì vậy, nếu vẫn tập huấn, bồi dưỡng theo hình thức như hiện nay thì sẽ kém hiệu quả, đổi mới khó đi vào thực chất…

GIANG SƠN