Điểm mới trong công tác thanh tra Kỳ thi THPT quốc gia 2017

Thứ Ba, 20/06/2017, 08:06:26

NDĐT- Sau hai năm thực hiện một kỳ thi chung, năm nay lần đầu tiên Kỳ thi THPT quốc gia được giao cho các địa phương chủ trì, tổ chức tại 63 tỉnh/thành phố trong cả nước. Để bảo đảm tính nghiêm túc, trung thực, công bằng cho kỳ thi, cho các thí sinh, công tác thanh tra năm nay Bộ GD-ĐT tiếp tục chủ trương tăng cường thanh tra công tác quản lý của các hội đồng, các điểm thi, bên cạnh đó, sẽ không thanh tra cắm chốt mà thực hiện thanh tra đột xuất, tổ chức các đoàn thanh tra của Sở GD-ĐT có sự tham gia trực tiếp của các trường đại học...

Điểm mới trong công tác thanh tra Kỳ thi THPT quốc gia 2017

Hình ảnh tại Kỳ thi THPT quốc gia 2016

Theo quy định, có nhiều lực lượng tham gia vào công tác kiểm tra, giám sát cho kỳ thi: Lực lượng trực tiếp giám sát phòng thi, thanh tra các sở GD-ĐT, thanh tra Bộ GD-ĐT...

Theo quy chế, tối đa 7 phòng thi sẽ có 1 giám sát làm nhiệm vụ giám sát giám thị và các lực lượng khác trong khu vực thi, có quyền kiến nghị thay đổi giám thị nếu thấy giám thị không bảo đảm đúng quy định. Thanh tra các sở GD-ĐT có nhiệm vụ thanh tra tất cả các điểm thi từ điểm trưởng cho đến giám thị. Lực lượng thanh tra Bộ, thanh tra tất cả các sở, các hội đồng thi để bảo đảm từ hội đồng thi đến điểm trưởng, đến giám thị thực hiện đúng chức trách của mình. Bên cạnh đó, Ban chỉ đạo thi các cấp cũng thường xuyên kiểm tra công tác thi theo thẩm quyền.

Năm nay, Bộ GD-ĐT thành lập 10 đoàn thanh tra chia theo khu vực. Bên cạnh việc cử các đoàn thanh tra theo khu vực, Bộ còn có đoàn thanh tra thường trực có nhiệm vụ tổng hợp tình hình từ các sở, các đoàn; trực đường dây nóng; khi cần sẽ điều đi hỗ trợ các địa phương khi phát sinh vấn đề phức tạp.

"Thanh tra thi khác với thanh tra hành chính" ông Nguyễn Huy Bằng – Chánh Thanh tra Bộ GD-ĐT cho biết - "Thanh tra thi chủ yếu nhằm nhiệm vụ giúp các điểm thi, các hội đồng làm đúng quy chế. Nếu phát hiện sai phạm sẽ xử lý nghiêm theo quy chế".

Ông Nguyễn Huy Bằng cho biết, những năm gần đây, Bộ GD-ĐT chủ trương tăng cường thanh tra công tác quản lý. Có nghĩa là thanh tra tập trung vào công tác tổ chức thi của các hội đồng, các điểm thi, giúp các hội đồng thi làm đúng quy chế, không đi sâu vào chuyên môn, làm thay chuyên môn. Cán bộ lãnh đạo Hội đồng, các ban, các điểm thi; các giám sát, giám thị và cán bộ tham gia thi làm đúng chức trách của mình thì quy chế sẽ được thực hiện nghiêm túc.

Năm nay, Bộ GD-ĐT chỉ đạo không thanh tra cắm chốt, thực hiện thanh tra đột xuất, không báo trước. Đoàn thanh tra đến điểm nào trong cụm thi thì đều không báo trước nhằm đảm bảo sự việc một cách khác quan.

"Mọi chủ thể tham gia làm thi đều là đối tượng thanh tra. Không nên nghĩ rằng hôm nay đoàn thanh tra đến rồi thì ngày mai đoàn không đến nữa" - Ông Nguyễn Huy Bằng nói.

Điểm mới trong công tác thanh tra kỳ thi là các đoàn thanh tra do các sở, các giám đốc sở thành lập sẽ có cán bộ của trường đại học tham gia. Các trường đại học tham gia vào cuộc thi này không chỉ với tư cách là giám thị, giám sát mà còn trực tiếp làm thanh tra.

Ông Nguyễn Huy Bằng cho biết thêm những chú ý trong công tác thanh tra kỳ thi năm nay:"Việc thanh tra cần có trọng tâm, trọng điểm, chú ý những nơi khó khăn, những vấn đề quan trọng, vấn đề dễ phát sinh sai sót" và trên tinh thần là "làm việc nghiêm túc nhưng không căng thẳng, tạo sự công bằng cho thí sinh làm bài thi tốt nhất".

Đường dây nóng của thanh tra Bộ GD-ÐT được thiết lập hoạt động từ ngày 20-6 đến 6-7, tại địa chỉ: thanhtradiaphuong@moet.gov.vn; điện thoại: 024.36231285, 0923.006.757; fax: 024.38693145.

HÀ VY