Gót chân Achilles thời số hóa

Không thể phủ nhận những hiệu quả tích cực mà cuộc cách mạng số hóa mang lại cho xã hội hiện đại. Những ranh giới mang tính vật lý, không gian, thời gian, sinh học … gần như bị xóa nhòa trong thế giới số. Ưu điểm rõ rệt nhất là việc chuyển tải, lưu trữ và trao đổi dữ liệu, thông tin được cải tiến mạnh mẽ và diễn ra dễ dàng với tần suất vượt trội theo cấp số nhân so với trước đây. Tuy nhiên, đây cũng chính là “gót chân Achilles” của cuộc cách mạng số hóa. Khi vấn đề an toàn, an ninh thông tin không được bảo đảm thì bất cứ ai cũng có thể trở thành nạn nhân từ chính dữ liệu và thông tin của mình. (25/08/2016)

TIN BÀI KHÁC