Các chỉ tiêu kinh tế - xã hội của thành phố Hà Nội năm 2018

Thứ Hai, 01/01/2018, 14:12:12
 Font Size:     |        Print

Tại kỳ họp thứ năm, HĐND thành phố khóa 15, nhiệm kỳ 2016-2021 (diễn ra từ ngày 4 đến 6-12-2017) đã thông qua Nghị quyết về Kế hoạch và các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2018 của TP Hà Nội. Trang Hà Nội xin trân trọng giới thiệu các chỉ tiêu kinh tế - xã hội chủ yếu của thành phố trong năm nay.

1. Tốc độ tăng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP): 7,3 - 7,8%; trong đó: dịch vụ tăng 6,9 - 7,5%, công nghiệp và xây dựng tăng 8,2 - 8,7%; nông nghiệp tăng 2,0 - 2,5%.

2. GRDP bình quân đầu người: từ 100 triệu đồng đến 105 triệu đồng.

3. Vốn đầu tư phát triển trên địa bàn tăng từ 10,5% đến 11%.

4. Kim ngạch xuất khẩu tăng từ 7,5% đến 8,0%.

5. Giảm tỷ suất sinh thô so với năm trước: 0,1‰.

6. Giảm tỷ lệ sinh con thứ ba trở lên so với năm trước: 0,1%.

7. Giảm tỷ lệ trẻ em dưới năm tuổi bị suy dinh dưỡng so với năm trước: 0,1%.

8. Duy trì 100% xã, phường, thị trấn đạt chuẩn quốc gia về y tế.

9. Tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế: 85,3%.

10. Giảm tỷ lệ hộ nghèo so với năm trước 0,4%.

11. Tỷ lệ thất nghiệp khu vực thành thị dưới 4%.

12. Tỷ lệ lao động (đang làm việc) qua đào tạo đạt 62%.

13. Số trường công lập đạt chuẩn quốc gia tăng thêm 80 trường.

14. Tỷ lệ hộ dân cư được công nhận danh hiệu "Gia đình văn hóa" đạt 87%.

15. Tỷ lệ làng (thôn, bản) được công nhận danh hiệu "Làng (thôn, bản) văn hóa" đạt 60,5%.

16. Tỷ lệ tổ dân phố (cụm dân cư, khối phố, khu phố) được công nhận danh hiệu "Tổ dân phố (cụm dân cư, khối phố, khu phố) văn hóa" đạt 71%.

17. Tỷ lệ hộ dân sử dụng nước sạch: tại khu vực đô thị đạt 100%, tại khu vực nông thôn đạt 55%.

18. Tỷ lệ rác thải sinh hoạt được thu gom và vận chuyển trong ngày: tại khu vực đô thị đạt 98%, tại khu vực nông thôn đạt 88%.

19. Tỷ lệ cụm công nghiệp có trạm xử lý nước thải đạt tiêu chuẩn hoặc quy chuẩn kỹ thuật quốc gia tương ứng: Đối với cụm công nghiệp xây dựng mới đạt 100%; Đối với cụm công nghiệp đã đi vào hoạt động đạt 60,5%.

20. Số xã được công nhận đạt tiêu chí nông thôn mới tăng thêm 26 xã.

PV

Chia sẻ